Επίδομα ΟΑΕΔ για δικηγόρους – Άρθρο Δ.Τριπερίνα

Στο εργασιακό νομοσχέδιο που πρόκειται να τεθεί συντόμως σε δημόσια διαβούλευση εξετάζεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κλάδου των δικηγόρων, ως πληττόμενου επαγγέλματος λόγω covid-19μέσω της εισφοράς των 10 ευρώ μηνιαίως που καταβάλλεται υπέρ του κλάδου ανεργίας και θα αποδοθεί σε δικαιούχους δικηγόρους που θα πληρούν συγκεκριμένα (χαμηλά) εισοδηματικά κριτήρια.

Η διάταξη θα αναφέρει ότι χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους δικηγόρους ασφαλισμένους που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ και επλήγησαν σημαντικά λόγω των συνεπειών του κορονοϊού. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την καταβολή της ενίσχυσης καλύπτονται από τον κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων και εν προκειμένω από τις κρατήσεις των δικηγόρων.

Ο χρόνος πληρωμής της ενίσχυσης, το ύψος της, οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος χορήγησής της θα διευκρινιστούν με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του νόμου.

Η ενίσχυση πρόκειται να είναι αφορολόγητη, δεν θα έχει καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν θα κατάσχεται ούτε θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας Αυτοαπασχολουμένων, από τον οποίο θα προέλθει η συγκεκριμένη ενίσχυση,  ιδρύθηκε  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Ν.3986/2011.  Με τη διάταξη αυτή όλοι οι αυτοπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) καταβάλλουν το ποσόν των 120 ευρώ ετησίως ως εισφορά υπέρ ανεργίας. Η ανωτέρω διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4488/2017 με τον οποίο προστέθηκε δεύτερος σκοπός (πέραν του αρχικού περί χορήγησης βοηθήματος ανεργίας) που είναι “η ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους ανωτέρω κλάδους”.

Η εφαρμοστική ΚΥΑ, που εξεδόθη με καθυστέρηση 7 ετών, έχει προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως από τον ΔΣΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω του ασφυκτικού πλαισίου εφαρμογής που καθορίζει.

Ήδη από τον περασμένο Μάρτιο σύσσωμο το δικηγορικό σώμα έθεσε το ζήτημα της αξιοποίησης του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για την ενίσχυση του συνόλου των δικηγόρων, εν όψει των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σε απάντηση του αιτήματος αυτού, 6 μήνες μετά, προαναγγέλλεται η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης η οποία θα αποδοθεί σε συγκεκριμένους συναδέλφους-  και όχι σε όλους – και θα κυμαίνεται από 300 έως 400 ευρώ. Αναμένουμε νεότερα σχετικώς, ώστε να μπορούμε να τοποθετηθούμε και πιο συγκεκριμένα.

 

Δημήτριος Γ. Τριπερίνας

Δικηγόρος – Ειδικός σε θέματα

Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου

Συνεργάτης του Συνδυασμού ΔΣΑ

«Με Το Δικηγόρο»

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020