Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για αύξηση οργανικών θέσεων

Με το άρθρο 62 στοχ.1 β΄ του Ν. 4689/2020, μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών της χώρας κατά είκοσι τρεις (23), ενώ παράλληλα προβλέφθηκε με το ίδιο άρθρο η αύξηση των οργανικών τους θέσεων κατά πέντε (5) με ειδικότερη πρόβλεψη ότι οι θέσεις αυτές θα πληρωθούν την 1η Ιουλίου 2022 μετά την αποφοίτηση των σπουδαστών της 27ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Επίσης με το άρθρο 22 του Ν.4786/2021 αυξήθηκαν περαιτέρω, οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελικών Λειτουργών όλων των βαθμών κατά εννέα (9) εν συνόλω, ήτοι, δύο(2) Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, τριών(3) Αντεισαγγελέων Εφετών και τεσσάρων(4) Εισαγγελέων Πρωτοδικών.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις του άρθρου 62 στοχ.1 β΄ του Ν. 4689/2020 ενώ επιχειρούν να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των  Εφετείων με τη σχετική αύξηση των οργανικών θέσεων, επιδεινώνουν τον εργασιακό φόρτο των εισαγγελικών λειτουργών που φέρουν τον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών αφού μειώνεται  ο αριθμός των οργανικών θέσεων τους με συνέπεια  ο στόχος για επιτάχυνση  στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης να μην επιτυγχάνεται.

Παράλληλα οι ρυθμίσεις του άρθρου 22 του Ν.4786/2021 αυξάνουν μεν τις οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, των Αντεισαγγελέων Εφετών και των  Εισαγγελέων Πρωτοδικών  με ισάριθμη όμως μείωση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό θεσμό. Η  ρύθμιση αυτή θα επιβαρύνει υπέρμετρα τους εισαγγελικούς λειτουργούς του Α΄ βαθμού.

Ενόψει των ανωτέρω επισημαίνουμε ότι η αύξηση των οργανικών θέσεων είναι απόλυτα αναγκαία λόγω της ένταξης των οργανικών θέσεων που δόθηκαν στις θέσεις των Ευρωπαίων Εισαγγελέων,  γι’ αυτό και με την παρούσα επιστολή ζητούμε να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά δέκα(10) και των Εισαγγελικών Λειτουργών του πρώτου βαθμού κατά δέκα(10) με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Πηγή: enosieisaggelon.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020