Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Απαίτηση για ενημέρωση ως προς την ασφάλεια των πυλών αυτόματης απολύμανσης.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, ενόψει της τοποθέτησης στις εισόδους των Διοικητικών Δικαστηρίων Πυλών Αυτόματης Απολύμανσης και Θερμομέτρησης για την αντιμετώπιση του Covid-19, ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να ενημερωθεί για την ασφάλεια των πυλών αυτών και για το αν υπάρχει συναίνεση του ΕΟΔΥ.

Ολόκληρη η  ανακοίνωση:

Αθήνα, 6.12.2020


ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ενόψει της πρόθεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης να τοποθετήσει στις εισόδους διοικητικών δικαστηρίων «Πύλες Αυτόματης Απολύμανσης και Θερμομέτρησης για την αντιμετώπιση του Covid-19» με την μέθοδο της εκπομπής ψυχρής εκνέφωσης και υπεριώδους ακτινοβολίας και δεδομένης της αμφισβήτησης από μερίδα επιστημόνων της αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης μεθόδου, σε σχέση με την προστασία από τον ιό και τον κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης από αυτές, αλλά και των ευλόγων ανησυχιών εργαζομένων και κοινού που θα προσέρχονται στα δικαστήρια, λόγω συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μας ενημερώσει, αν ο ΕΟΔΥ και οι εν γένει αρμόδιες υγειονομικές αρχές συναινούν στην τοποθέτηση των συγκεκριμένων πυλών και εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία τους.

Πηγή: edd.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020