Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: επιστολή προς τον υπουργό δικαιοσύνης

Την αύξηση των οργανικών θέσεων λόγω αύξησης του φόρτου εργασίας καθώς και την θέσπιση αποζημίωσης για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς  λειτουργούς  που συμμετέχουν υπό την ιδιότητα του Προέδρου στα κατά τόπον αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια των φορέων του Δημοσίου τομέα, ζητά η Ένωση εισαγγελέων.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της επιστολής προς τον υπουργό Δικαιοσύνης:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Α) Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 62 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 4689/2020, μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών της χώρας κατά (23), οριζόμενες πλέον συνολικά σε (116), ενώ με αντίστοιχη θετική για τους Εισαγγελικούς λειτουργούς  ρύθμιση στο ανωτέρω άρθρο του Ν. 4689/2020 θεσπίσθηκε αύξηση των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά (5) θέσεις οι οποίες όμως κατά την ρητή επιταγή του ως άνω νόμου θα ενεργοποιηθούν στις 1/7/2022 μετά την αποφοίτηση των σπουδαστών της 27ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών λειτουργών.

          Επειδή μετά την μείωση των θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών έχει αυξηθεί έτι περαιτέρω ο φόρτος εργασίας τους και επειδή ιδίως στις μεγάλες Εισαγγελίες Εφετών όπως λ.χ. στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών επίκειται περαιτέρω απομείωση των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών που απασχολούνται με τις τακτικές λειτουργίες της Εισαγγελίας Εφετών, δοθέντος ότι μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3663/2008 από το άρθρο 51 του Ν. 4689/2020 μία (1) θέση Αντεισαγγελέως Εφετών θα παρασχεθεί για την αποκλειστικής απασχόλησης θέση του βοηθού Εθνικού Ανταποκριτή της Eurojust, ενώ επίσης επίκειται και ενδεχόμενη απασχόληση Αντεισαγγελέων Εφετών στις θέσεις του βοηθού Ευρωπαίου Εισαγγελέα ( άρθρ. 19 Ν. 4596/2019) αλλά και στην θέση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος όπως προτείνεται στο άρθρο 65 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ΄΄ Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων κατά τον Ν. 3869/2010 ΄΄ όπου τροποποιούνται τα άρθρα 33 – 35 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ζητούμε α) την ενεργοποίηση από τον Ιούνιο του 2021 της αύξησης των ήδη ψηφισθέντων (5) οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών, β) την περαιτέρω αύξηση κατά (10) των αντίστοιχων οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών της χώρας και κατά συνέπεια την αύξηση κατά (15) των αντίστοιχων οργανικών θέσεων Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών της χώρας.

Β) Όπως επίσης είναι γνωστό Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί συμμετέχουν υπό την ιδιότητα του Προέδρου στα κατά τόπον αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια των φορέων του Δημοσίου τομέα, ιδία δε όλων των Υπουργείων, χωρίς όμως για την απασχόληση τους αυτή να λαμβάνουν την αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 146Β παρ. 4 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 παρ. 20 του Ν. 4674/2020, αφού για τον καθορισμό αυτής απαιτείται η έκδοση Κ.Υ.Α από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

          Με την παρούσα επιστολή αν και γνωρίζουμε την μη συμμετοχή σας στην προβλεπόμενη ΚΥΑ ως συναρμοδίου Υπουργού, μολαταύτα απευθυνόμαστε σε εσάς που έχετε την γενική εποπτεία στην διοίκηση της Δικαιοσύνης (άρθρο 19 εδ. α΄ του Ν. 1756/1988), προκειμένου να  συνδράμετε με την συμβολή σας στην από μέρους των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών έκδοση των προβλεπομένων ΚΥΑ για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Δημοσίου.

Πηγή: enosieisaggeleon

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020