Ενημέρωση για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Πρωτοδικείο Αθηνών προέβη στη διευκρίνιση της λειτουργίας του μετά την έκδοση της ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων από 9/11/2020. Επισημαίνεται, ότι ειδικά για τη δικάσιμο της 9/11 θα εισαχθούν προς εκφώνηση μόνο οι υποθέσεις της Νέας Τακτικής Διαδικασίας, οι ως άνω υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας( αιτήσεις υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση)  και αυτές οι υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 72 παρ.2 Ν. 4722/2020

Ολόκληρη η επιστολή leitourgia prwtodikeioy

 

 

 

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020