ΕνΔΕ: Ζητά ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα σύστασης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Η Ένωση απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης το παρακάτω αίτημα
για ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα σύστασης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον ΚΟΔΚΔΛ.

Ολόκληρη η Επιστολή: 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην από 28 Ιανουαρίου 2021 συνάντησή μας και του κοινού αιτήματος που υπέβαλαν οι Δικαστικές Ενώσεις, ζητούμε να μας ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα σύστασης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), ώστε να προτείνουμε εκπροσώπους μας. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τις συναντήσεις που είχαμε τον Οκτώβριο του 2020 ενημερωθήκαμε για την πρόθεσή σας να συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή από τις αρχές Ιανουαρίου και ότι σκοπός θα είναι να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το τέλος του δικαστικού έτους. Θεωρούμε αυτονόητητη συμμετοχή των Δικαστικών Ενώσεων σε έναν Κώδικα που αφορά την υπηρεσιακή μας κατάσταση, όπως εξάλλου γίνεται διαχρονικά. Το σχέδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που παραδόθηκε στα τέλη του 2018 αποτελεί καρπό πολύμηνων διαβουλεύσεων, ολοκληρωμένη και συστηματική πρόταση προοδευτικών αλλαγών, που επιβάλλεται να αξιοποιηθεί και από τη νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Πηγή: ende.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020