ΕνΔΕ: Σχέδιο τροποποίησης διατάξεων για τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας στην ποινική δίκη

 Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων  απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το παρακάτω σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 143 παρ. 4 ΚΠΔ και της Υ.Α. 45304/15-1-2021, το οποίο επιμελήθηκε ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης- Πρόεδρος Πρωτοδικών, σχετικά με τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας στην ποινική δίκη.

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με το άρθρο 143 του νέου ΚΠΔ (Ν. 4620/2019) προβλέφθηκε για πρώτη φορά η (υποχρεωτική ως προς τα κακουργήματα και προαιρετική για τα πλημμελήματα) τήρηση των πρακτικών στα ποινικά δικαστήρια με φωνοληψία ή εικονοληψία, ενώ η παρ. 4 του άρθρου αυτού εξουσιοδότησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αυτού τρόπου τήρησης των πρακτικών. Στη συνέχεια εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 45304/15.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 136/19.1.2021), η οποία ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες εφαρμογής της πιο πάνω διάταξης προέβλεψε εφαρμογή του συστήματος της φωνοληψίας «από την έναρξη της δίκης μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας».


Ωστόσο, με τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα η μαγνητοφώνηση του συνόλου της διαδικασίας αποδείχθηκε, μετά την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού, ότι δεν μπορεί να καταλάβει το σύνολο της διαδικασίας, αλλά ούτε και το τμήμα εκείνο που καθορίστηκε με την πιο πάνω υπουργική απόφαση, καθώς τα τηρούμενα με τον τρόπο αυτό πρακτικά, μετά την απομαγνητοφώνηση, δεν έχουν συνοχή και σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται ως ασύντακτα, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η ανάγνωσή τους και η κατανόηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.


Ενόψει αυτών σας υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης της πιο πάνω υπουργικής απόφασης, ώστε τελικά η μαγνητοφώνηση να καταλάβει το τμήμα εκείνο της διαδικασίας που πρέπει να αποτυπώνεται με λεπτομέρεια στα πρακτικά, χωρίς να αλλοιώνεται η συνολική εικόνα των πρακτικών. Παράλληλα, προτείνεται τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 143 ΚΠΔ, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι η εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό της Δικαιοσύνης αφορά όχι μόνο στη ρύθμιση των λεπτομερειών, αλλά και στον καθορισμό της έκτασης εφαρμογής του συστήματος τήρησης των πρακτικών με φωνοληψία, ώστε να προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες και τις τεχνικές δυνατότητες των συστημάτων που εγκαθίστανται στα δικαστήρια.

Α. Τροποποίηση άρθρου 143 παρ. 4 ΚΠΔ.
Το εδ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 143 ΚΠΔ τροποποιείται ως ακολούθως: «Η εφαρμογή της τήρησης των πρακτικών με φωνοληψία, καθώς και η εφαρμογή της εικονοτηλεδιάσκεψης στην ποινική δίκη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που προσδιορίζει το τμήμα της διαδικασίας στο οποίο θα εφαρμοστεί και καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της».

Β. Τροποποίηση της Υ.Α. (Υπουργού Δικαιοσύνης) 45304/15.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 136/19.1.2021)
Η παρ. 1 της Υ.Α. (Υπουργού Δικαιοσύνης) 45304/15.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 136/19.1.2021) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία εφαρμόζεται στα ποινικά δικαστήρια με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της διαδικασίας μόνο κατά το μέρος που αφορά στην κατάθεση των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων, στην απολογία των κατηγορουμένων, καθώς και σε όσες περιπτώσεις διάδικος ή συνήγορός του το ζητήσουν για την υποβολή ορισμένου αιτήματος».

Πηγή: ende.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020