ΕνΔΕ: Παράταση Προθεσμίας δηλώσεων πόθεν έσχες

  Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ανακοίνωση της ενημέρωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες μέχρι και τις 28.2.2021.

Την 09.11.2020 με κοινό αίτημα οι πέντε δικαστικές Ενώσεις υπέβαλαν αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες. 

    Ενημερώνουμε ότι ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 59 ν.4753/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227/18.11.2020) ορίστηκε ότι κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021. Σημειώνεται ότι η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά και στις διορθωτικές (τροποποιητικές) δηλώσεις για διορθώσεις ή συμπληρώσεις παραστατικών.

Πηγή: ende.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020