ΕνΔΕ: Αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις ένορκες βεβαιώσεις

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις.

Το αίτημα της ΕνΔΕ:

Το Δ.Σ. της Ένωσης κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 6 ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα να σας υποβάλει το παρακάτω αίτημα:

Α) σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις για δικαστική χρήση

α) Να καθιερωθεί η δυνατότητα λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου και παράλληλα να καταργηθεί η σχετική αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 421 ΚΠολΔ),
β) να διερευνηθεί η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, ως ΝΠΔΔ.

Β) σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται για μη δικαστική χρήση

α) Τον περιορισμό της χρήσης τους στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τη Διοίκηση η απόδειξη περιστατικών ενώπιον της και αντικατάστασή τους από υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 ν. 1599/1986 ,

β) Να καθιερωθεί η αρμοδιότητα λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων από την δημόσια Αρχή στην οποία προορίζονται να προσαχθούν ως αποδεικτικό μέσο.

Πηγή: ende.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020