Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης

Η διοίκηση του e- ΕΦΚΑ με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε διευκρίνισε το πλαίσιο εξυπηρέτησης όλων των ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ μεριμνώντας πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων, έγκαιρα υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης μέσω του οποίου μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν πάνω από 1,4 εκατομμύρια συναλλαγές και περιλαμβάνει αναλυτικά :
α. 6 ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πίνακας Α), τέθηκαν σταδιακά σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2020, μέσω των οποίων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 939.090 συναλλαγές ασφαλισμένων.
β. την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος, το οποίο διεκπεραιώνεται σε δεύτερο χρόνο από τα στελέχη των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ. Από το Σεπτέμβριο του 2020 που λειτουργεί η πλατφόρμα έχουν διεκπεραιωθεί εξ αποστάσεως χωρίς προσέλευση στις δομές του e-ΕΦΚΑ 61.964 αιτήματα που υποβλήθηκαν στη διεύθυνση www.efka.gov.gr/rv από 55.416 ασφαλισμένους.
γ. την υποβολή αιτήματος σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr/rv για εξυπηρέτηση στο υποκατάστημα. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 προγραμματίστηκαν και ολοκληρώθηκαν 411.712 ραντεβού από 330.217 ασφαλισμένους.
Στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στις δομές του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13/11/2020), με σκοπό την αποφυγή συγχρωτισμού και την προστασία της υγείας τόσο των ασφαλισμένων όσο και του ιδίου του προσωπικού.
Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλευση των ασφαλισμένων μέχρι τις 30/11 είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού και για τη διεκπεραίωση μόνο συναλλαγών επείγοντος χαρακτήρα, καθώς εκ περιτροπής μέρος του προσωπικού προσέρχεται στα υποκαταστήματα και το υπόλοιπο εργάζεται εξ αποστάσεως. Οι 21 συναλλαγές επείγοντος χαρακτήρα που εξυπηρετούνται μέχρι 30/11 αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα Β.
Οι συναλλασσόμενοι μπορούν μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxis στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και είτε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για να εξυπηρετηθούν εξ’ αποστάσεως, είτε να προγραμματίσουν ραντεβού εφόσον το αίτημα είναι  επείγον και περιλαμβάνεται στον πίνακα Β.
Με συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στους πολίτες, ο e-ΕΦΚΑ αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ώστε με όρους ασφάλειας να καλυφθούν αρχικά όλες οι επείγουσες ανάγκες των ασφαλισμένων και ακολούθως το μέγιστο δυνατό ποσοστό των λοιπών αιτημάτων.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι ασφαλισμένοι θα σταθούν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, μέρος της εθνικής προσπάθειας που η χώρα και η κοινωνία καταβάλλει.


Από τη Διοίκηση του e-EΦΚΑ

Πίνακας Α: Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έναρξη Λειτουργίας Υπηρεσίας

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Οκτ-20

Από έναρξη Υπηρεσίας

1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

16/3/2020

8.601

52.542

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα Μη Μισθωτών

15/5/2020

82.214

430.449

5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

26/6/2020

84.287

367.567

3.Εξοδα κηδείας Συνταξιούχου

17/7/2020

8.818

34.403

4. Βεβαίωση Απογραφής

14/9/2020

30.493

46.986

6. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών

19/10/2020

2.553

7.143

ΣΥΝΟΛΟ

216.966

939.090

 

 

Πίνακας Β: Συναλλαγές επείγοντος χαρακτήρα που δύνανται να εξυπηρετούνται μέχρι 30/11 με ραντεβού

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

Έσοδα-Ασφάλιση

 

 

 

 

 

1. Υπαγωγή στην Ασφάλιση μη Μισθωτού

2. Αίτηση-Δήλωση Απογραφής Εργοδότη

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

4. Βεβαίωση Ασφάλισης

5. Εισφορές Προαιρετικής Ασφάλισης

6.Υποβολή στοιχείων μεταβολών υπευθύνων Νομικών Προσώπων

7. Απογραφή Οικοδομικού έργου

ΚΕΑΟ

 

 

 

8. Υπηρεσιακό Σημείωμα για Μεταβίβαση

9. Ρύθμιση Οφειλών Υπευθύνου Επιχειρήσεως

10. Άρση Κατάσχεσης

11. Ρύθμιση οφειλών κληρονόμου

Μητρώο

 

 

12. Απόδοση ΑΜΚΑ

13. Απογραφή Ασφαλισμένου/έμμεσου μέλους

14.Ασφαλιστική Ικανότητα

Παροχές

15. Επίδομα Ασθενείας

16.Επίδομα Μητρότητας

Γραμματεία Συντάξεων

17.Αίτημα Τροποποίησης/Υποβολής

Πληρωμές Συντάξεων

18. Αναγγελία/Διακοπή εργασίας

ΚΕΠΑ

 

 

19. Υποβολή αιτήματος

20.Παραλαβή απόφασης

21. Υποβολή ένστασης


Πηγή: efka.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020