Εκκαθάριση εισφορών ΕΦΚΑ 2019

Με καθυστέρηση 11 μηνών ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε από τον e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των εισφορών του έτους 2019, που αφορά όλους τους ασφαλισμένους, περιλαμβανομένων και όσων έχουν παράλληλη ασφάλιση, μόλις στις 02.11.2020, ημέρα Δευτέρα, κι ενώ κατά τον μήνα Οκτώβριο κληθήκαμε να καταβάλουμε διπλές εισφορές (!), μετά την ενοποίηση των εισφορών με την δημιουργία ενιαίων ειδοποιητηρίων για κύρια, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ, που αναρτήθηκαν τόσο για τις εισφορές του μηνός Αυγούστου, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 09η Οκτωβρίου, ελάχιστα 24ωρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία, όσο και για τις εισφορές του μηνός Σεπτεμβρίου, τα οποία αναρτήθηκαν στις 22.10, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή.

Δηλαδή ενώ μέσα σε λίγες μόνο ημέρες κληθήκαμε να καταβάλουμε- κατ’ελάχιστον, με βάση την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία από τον κάθε ασφαλισμένο- το ποσό των 576,00 € (που αντιστοιχεί στην 1η κατηγορία για την κύρια ασφάλιση), την αμέσως επομένη εργάσιμη από της λήξεως της προθεσμίας πληρωμής, ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, που καθιστούσε περιττή την υποβολή πολλών εκ των ασφαλισμένων στην πιεστική αυτή πολλαπλή δαπάνη. Κι αυτό γιατί από την εκκαθάριση προκύπτουν, σε πολλές περιτπώσεις, ποσά επιστροφών, για τα οποία υπάρχουν 2 δυνατότητες: α) να δηλωθεί συμψηφισμός με τις αμέσως μελλοντικές εισφορές, β) να επιστραφεί το οικείο ποσό μέσω του IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που πρέπει να έχει δηλωθεί σταατομικά στοιχεία/ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Όσοι έχουν χρεωστική διαφορά καλούνται να την πληρώσουν σε 5 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Ημερομηνία λήξεως της πρώτης δόσης ορίστηκε η 30η Νοεμβρίου και της τελευταίας η 31η Μαρτίου 2021. Πρέπει να υπομνησθεί ότι οι πληρωμές αυτές θα πραγματοποιηθούν με τον προηγούμενο κωδικό πληρωμής και όχι με τον τρέχοντα, ο οποίος καθιερώθηκε και ισχύει μετά την ψήφιση του 4670/2020.

 

Δημήτριος Γ. Τριπερίνας

Δικηγόρος – Ειδικός σε θέματα

Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου

Συνεργάτης του Συνδυασμού ΔΣΑ

«Με Το Δικηγόρο»

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020