Εισόδημα από αγοραπωλησία ακινήτων – Σκοπός η επίτευξη κέρδους

ΔΠΑ 17930/2019, 3ο Τμήμα
 

Ως εισόδημα από εμπορική επιχείρηση θεωρείται και εκείνο που προκύπτει από μεμονωμένες ή συμπτωματικές πράξεις, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους. Περίπτωση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων (α΄ περ. της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

Πραγματοποίηση 24 αγοραπωλησιών ακινήτων σε διάστημα δεκαετίας, χωρίς ο ελεγχόμενος να επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία ότι αποσκοπούσε σε αξιοποίηση των κεφαλαίων του, όπως για παράδειγμα, ότι τα εκμίσθωσε σε τρίτους ή ιδιοχρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιο ή από συγγενικά του πρόσωπα ή ότι αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια κάποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η αντιπαροχή, με τη σύνταξη εργολαβικού συμβολαίου, οικοπέδου λίγους (πέντε) μήνες μετά την απόκτηση αυτού και η πώληση των εν λόγω διαμερισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο ανέγερσης μιας πολυκατοικίας, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα (εντός τριετίας), συνιστούν άσκηση επιχείρησης με αντικείμενο την αγοραπωλησία ακινήτων, χωρίς ο χαρακτηρισμός αυτός να αποκλείεται λόγω του ότι δεν υπάρχει συστηματική οργάνωση τέτοιας επιχείρησης. 

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020