Εισήγηση για δημιουργία Call Center προς εξυπηρέτηση των Δικηγόρων εν μέσω covid-19

Σε συνέχεια των από 24-9-2020 Προτάσεων μας προς το Δ.Σ. του ΔΣΑ, εξειδικεύσαμε την Δευτέρα 28-9-2020 έτι περαιτέρω προς το Δ.Σ. την πρόταση μας για τη δημιουργία call center ως εξής:

        Κε Πρόεδρε, κες/κοι συνάδελφοι,

    οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε από τον προηγούμενο Μάρτιο λόγω του covid-19 απαιτούν και έκτακτες λύσεις, προκειμένου ο Σύλλογος μας να σταθεί πραγματικά αρωγός στα μέλη του, που καθημερινά δοκιμάζονται από προβλήματα και δυσλειτουργίες των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και ενδεχομένως από προβλήματα υγείας λόγω του covid-19. Μέχρι σήμερα οι συνάδελφοι μας, όταν αντιμετωπίζουν κάθε είδους πρόβλημα και αναζητούν τη συνδρομή του Συλλόγου, είτε καλούν σε όποιο τηλέφωνο του Συλλόγου βρουν πρώτο, με αβέβαιο συνήθως αποτέλεσμα, είτε αναζητούν τον Πρόεδρο ή όποιον Σύμβουλο τυχόν γνωρίζουν. Ασφαλώς, ο τρόπος αυτός επικοινωνίας των μελών μας με το Σύλλογο, και ιδίως εν μέσω αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης, ούτε αποτελεσματικός είναι ούτε άμεσος.

     Για το λόγο αυτό επαναφέρουμε την πρόταση μας για τη δημιουργία ενός Call Center που θα αποτελεί το σταθερό και άμεσο σημείο επικοινωνίας των συναδέλφων με το Σύλλογο. Για την υλοποίηση του θα απαιτηθεί:

  • παραχώρηση/χορήγηση από τον πάροχο τηλεπικοινωνίας που συνεργαζόμαστε ενός πενταψήφιου αριθμού (χωρίς χρέωση για τον καλούντα)
  • αξιοποίηση υπαλλήλων και συνεργατών του ΔΣΑ, οι οποίοι θα αναλάβουν τη λειτουργία του και οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους όλη την αναγκαία ενημέρωση, σε συνεργασία με το Συμβούλιο μας
  • καθορισμό συνεργατών ΔΣΑ & Συμβούλων υπηρεσίας (τέσσερις ανά ημέρα), που θα αναλαμβάνουν να προστρέχουν όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο

   Η λειτουργία του θα πρέπει να είναι 08:00 – 20:00, επομένως θα χρειαστούν δύο βάρδιες. Φρονούμε ότι αρχικώς σε κάθε βάρδια θα πρέπει να απασχολούνται τουλάχιστον τρία άτομα, και ανάλογα με την ανταπόκριση που θα υπάρχει να γίνουν οι ανάλογες προσαρμογές. Για την απασχόληση ποιών υπαλλήλων και συνεργατών ΔΣΑ θα πρέπει να υπάρξει σχετική εισήγηση από τον κο Διευθυντή.

       Το call center θα παρέχει τις εξής καταρχήν υπηρεσίες:

  • θα παρέχει πληροφορίες για τις ισχύουσες ΚΥΑ και τις προβλέψεις τους, για τη λειτουργία των δικαστηρίων (και υποθ/κείων) εν μέσω covid-19, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σχετικά με την άσκηση της δικηγορίας μέσα στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.
  • Θα δέχεται και θα καταγράφει αναφορές και καταγγελίες για δυσλειτουργίες των δικαστικών υπηρεσιών, απαράδεκτες συμπεριφορές, κλπ, ώστε αμέσως να ενημερώνονται οι συνεργάτες ΔΣΑ και οι Σύμβουλοι υπηρεσίας προς περαιτέρω ενέργειες.
  • θα δέχεται κλήσεις από συναδέλφους που αντιμετωπίζουν έκτακτες συνθήκες λόγω covid-19, ώστε να παρέχουμε άμεση αρωγή, μέσω των συνεργατών και Συμβούλων υπηρεσίας και εν γένει μέσω των υπηρεσιών του ΔΣΑ και του ΔΣ μας. Πχ ηλικιωμένος συνάδελφος αισθάνεται αδιάθετος και δεν έχει κανέναν συνεργάτη να ζητήσει αναβολή εκ μέρους του. Θα μπορεί να ενημερώνει μέσω του call center το Σύλλογο ώστε να παρέχουμε την αναγκαία συνδρομή.

   Εφόσον συμφωνήσουμε στην υλοποίηση του, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ως ΔΣ σε λεπτομερέστερη καταγραφή και οργάνωση του τρόπου λειτουργίας του και των υπηρεσιών του. Είμαστε, δε, βέβαιοι ότι η υλοποίηση του θα συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων και θα αποτελέσει μια πραγματικά ωφέλιμη υπηρεσία προς τους συναδέλφους μας.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020