Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών- Λειτουργία της υπηρεσίας έως τις 18 Ιανουαρίου + τα e-mail και τα τηλέφωνα της Εισαγγελίας

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατόπιν της  υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/8-1-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄30/8-1-2021) για τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά στη λειτουργία της  υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα από 11-1-2021 έως 18-1-2021, με γνώμονα την ανάγκη της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή η συγχρωτισμού.

Επισυνάπτονται:

α) Η από 11/01/2021 απόφαση της Δ/νουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατόπιν της υπ’ αριθ.  Δ1α/ΓΠ οικ.1293/2021 ΚΥΑ Απόφαση λειτουργίας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και 

β) Πίνακας με τα τηλέφωνα και τα e-mails των τμημάτων τη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για ραντεβού E-MAILS για ραντεβού – Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020