Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Κατάθεση ηλεκτρονικού παραβόλου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών:

Παρακαλούνται οι κ.κ. συνήγοροι, σε περίπτωση κατάθεσης ηλεκτρονικού παραβόλου, να προσκομίζουν απαραιτήτως αντίγραφο αυτού, εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο να εμφαίνεται το barcode, ώστε να καθίσταται ευχερής η δέσμευση αυτού.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020