Ορθή Επανάληψη – Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Καταστάσεις ποινικών υποθέσεων που θα εκδικαστούν 10-14/05

Επισυνάπτονται οι καταστάσεις με τις ποινικές υποθέσεις που θα εκδικασθούν  10-14 Μαϊου 2021 λόγω παραγραφής, αρμοδιότητας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.Αποσύρονται από τα πινάκια του Η΄και Δ΄Τριμελούς και δεν θα εκδικασθούν  οι κάτωθι δικογραφίες :

α] η με ΑΒΜ: ΑΣΦ14/756 δικογραφία από το πινάκιο του Η΄ Τριμελούς με δικάσιμο 13-5-2021

β] η με ΑΒΜ: Ε19-5082 δικογραφία από το πινάκιο του Δ΄Τριμελούς με δικάσιμο 12-5-2021.
 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις λοιπές δικασίμους.

 

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: Καταστάσεις Μονομελούς 10-14.05

Τριμελές πλημμελειοδικείο: Καταστάσεις Τριμελούς 10-14.05

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020