Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Απόφαση για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας

Η Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έχοντας υπόψη  την  υπ΄αρ  Δ1α/ΓΠ οικ. 55732/13-9-2021 KYA (ΦΕΚ 4214Β΄/13-9-2021),  που  αναφέρεται στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού  COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας και με γνώμονα  την ανάγκη της εύρυθμης και ασφαλούς  λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού,  ορίζουμε τα κάτωθι όσον αφορά στη λειτουργία της Υπηρεσίας:

Α] Τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι , πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό της στην Υπηρεσία:

1] Πιστοποιητικό εμβολιασμού (παρ.2 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ) ή

2] Πιστοποιητικό νόσησης (παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ) ή

3] Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19  με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 72 ωρών πριν την είσοδο , είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την είσοδο , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ως άνω ΚΥΑ.

Κατ΄εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self – test  για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει δινενεργηθεί σε χρονικό διάστημα 24 ωρών πριν την είσοδο για παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, κατηγορουμένων  ενώπιον του Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις αυτοφώρου διαδικασίας πλημμελημάτων και κακουργημάτων.

Στα πρόσωπα τα οποία δεν θα είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό θα απαγορεύεται η είσοδος στο κτίριο της Υπηρεσίας.

 

 

B] Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας και η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων.

Γ] Για τη μεγαλύτερη δυνατή  αποφυγή συγχρωτισμού και ταλαιπωρίας των προσερχομένων και με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών της Εισαγγελίας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας:

1] Η κατάθεση μηνύσεων θα πραγματοποιείται  εκ περιτροπής ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΜ εκάστου δικηγόρου και της αστυνομικής ταυτότητας του πρώτου μηνυτή σε περίπτωση που καταθέτουν πολλοί μηνυτές (κατά τις μονές ημερομηνίες οι αριθμοί 1, 3, 5, 7, 9 και κατά τις ζυγές οι αριθμοί 2, 4,6,8,0).

2]Κατόπιν ενεργοποίησης της δυνατότητας πρόσβασης των δικηγόρων στην ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφόρησης για το στάδιο ποινικής δικογραφίας μέσω πληροφοριακού συστήματος του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, η πληροφόρηση του κοινού θα πραγματοποιείται σε περιπτώσεις που δεν είναι γνωστός ο Αριθμός Βιβλίου Μηνύσεων (ΑΒΜ) ή ο αριθμός πρωτοκόλλου διαβίβασης στην Εισαγγελία,  εκ περιτροπής ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΜ εκάστου δικηγόρου  (κατά τις μονές ημερομηνίες οι αριθμοί 1, 3, 5, 7, 9 και κατά τις ζυγές οι αριθμοί 2, 4,6,8,0).

Υπενθυμίζεται ότι οι κ.κ. συνήγοροι έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail: stadio.dikografias@eispa.gr.  για οποιαδήποτε απορία που τυχόν έχουν.

     3] Η λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης και υποβολής υπομνήματος    κατά τις διατάξεις των άρθρων 138 παρ.3 και 308 ΚΠΔ  πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα.

    4]  Θα πραγματοποιείται  κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των προσερχομένων , οι οποίοι έχουν αποστείλει ηλεκτρονικό αίτημα και έχει οριστεί ημερομηνία προσέλευσης από το αρμόδιο Τμήμα.

 

 

                             Η Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

                          Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου

                          Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020