Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Ανακοίνωση για αναστελλόμενες δικογραφίες

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών  σχετικά με τις δικογραφίες που βρίσκονται στο αρχείο κατ’ αρ. 59ΚΠΔ

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Όσοι εκ των κ. συνηγόρων επιθυμούν την άμεση ανάσυρση δικογραφιών που έχουν τεθεί στο αρχείο αναστελλόμενων ( κατ΄άρθρο 59 ΚΠΔ), δύνανται να προσκομίζουν στο αρμόδιο γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ( γρ.221) αποφάσεις των αντιθέτων δικογραφιών που έχουν τελεσιδικίσει ή βεβαιώσεις τελεσιδικίας αυτών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η άμεση ανάσυρση της αναστελλόμενης δικογραφίας, δεδομένης της έλλειψης διασύνδεσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κυρίως με το Εφετείο Αθηνών και της σωρείας των εγγράφων που απαιτούνται, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να καθίσταται χρονοβόρα.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020