Εισαγγελία ΑΠ: Νομιμότητα χρήσης και αποδεικτικής αξιοποίησης υλικού στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμόν 14/2020 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, επιτρέπεται η αξιοποίηση παρανόμως αποκτηθέντος αποδεικτικού υλικού (παράνομα ηχογραφημένης συνομιλίας) στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας , 

λαμβανομένου μάλιστα υπόψη του ότι:

α) η εν λόγω συνομιλία αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο και

β) ότι σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω απαγόρευση θα είχε ως αποτέλεσμα να πλήττεται ακόμα και η ανθρώπινη αξία στο πρόσωπο του απροστάτευτου θύματος αξιοποίνων πράξεων ήτοι αγαθών υπέρτερων, που τυγχάνουν συνταγματικής προστασίας, αφού στην περίπτωση αυτή, η συμπεριφορά του δράστη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ηχογραφημένη συνομιλία, δεν αποτελεί ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, αλλά συνέχιση της κατάπτωσης του, η οποία άρχισε με το έγκλημα της δωροληψίας και γι’ αυτό δεν μπορεί να τύχει συνταγματικής διαφύλαξης.

Η ως άνω γνωμοδότηση απαντά σε ερώτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη νομιμότητα ή μη χρήσης ως αποδεικτικού μέσου ηχογραφημένης συνομιλίας εφοριακού υπαλλήλου με επιχειρηματία, κατά την οποία ο πρώτος απαίτησε και έλαβε από τον δεύτερο σημαντικό χρηματικό ποσό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (φορολογικός έλεγχος επιχείρησης), στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας.

Ολόκληρη η γνωμοδότηση εδώ 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020