Εισαγγελία ΑΠ: Ανακοίνωση για τη λειτουργία της έως τη 1η Μαρτίου

Δεδομένης της κατάστασης που έχει προκύψει από την πανδημία κορωνοϊου COVID-19:

Ι, Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη μνημονευόμενη ανωτέρω ΚΥΑ για το προσδιοριζόμενο σ’ αυτήν χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα λειτουργήσει περιοριζόμενη στις αναγκαίες ενέργειες για τη διαχείριση-διεκπεραίωση, κατά λόγο αρμοδιότητας: 1) εκδικαζόμενων στον Άρειο Πάγο ποινικών υποθέσεων που αφορούν α) κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων, β) πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής μέχρι και τις 31-8-2021 και γ) εκδόσεις που εκ της φύσεως τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

2) Εξαιρετικώς, υποθέσεων γενικώς, που κατά τη κρίση μας θα ανακύπτει κατεπείγον χαρακτήρας με ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης τους. Μέχρι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και ώρα 6.00 για τα συναφή θέματα εκδίκασης, αναστολής, παραγραφής κ.λ.π. , διατηρείται σε ισχύ η υπό στοιχεία ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/5-2-2021( ΦΕΚ Β’ 454/5-2-2021)

ΙΙ. Θα τηρείται στους χώρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων. Οι υπηρετούντες σ’ αυτήν καθώς και οι προσερχόμενοι θα χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα, εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος εξαίρεσης χρήσης της. Η είσοδος στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων θα πραγματοποιείται ανά άτομο και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο. Σε επιλεγμένους δε χώρους του κτιρίου του Αρείου Πάγου έχουν τοποθετηθεί για χρήση απολυμαντικά.

ΙΙΙ. Στην παρούσα φάση δεν θα γίνονται ακροάσεις κοινού και δεν θα εξετάζονται γενικές αιτήσεις παραπόνων ή αναλόγου φύσεως ούτε θα παρέχονται πληροφορίες για θέματα που δεν εμπίπτουν στα προηγούμενα και, συνεπώς, το κοινό δεν θα πρέπει να προσέρχεται στους χώρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου γι’ αυτά, τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερους χρόνους με καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, αμέσως μετά την άρση της κατάστασης, σύμφωνα πάντα και με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις και τις οδηγίες που θα δίνονται αρμοδίως.

Σε περίπτωση που θα ανακύπτει επείγουσα περίπτωση, αυτή θα αντιμετωπίζεται, υποχρεωτικά, μόνο κατόπιν ραντεβού.

Πηγή: eisap.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020