Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών για την εξυπηρέτηση δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες

Tο Υπουργείο Eσωτερικών με την υπ’αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8.2.2021 διευκρινιστική Εγκύκλιο που εξέδωσε δίνει διευκρινίσεις για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες την περίοδο της πανδημίας του Covid-19.

Πιο αναλυτικά:

Υπενθυμίζεται, ότι ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση δικηγόρων σε δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208): «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό» (σχετική αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11-11-2013 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-8Γ8). Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.

Πηγή: ypes.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020