Ε.Ε.: Το Συμβούλιο υιοθετεί ψήφισμα σχετικά με την ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης και την ασφάλεια παρά την κρυπτογράφηση

Το Συμβούλιο υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα σχετικά με την κρυπτογράφηση, τονίζοντας την ανάγκη για ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης και για ασφάλεια παρά την κρυπτογράφηση.

Στο ψήφισμα αυτό το Συμβούλιο τονίζει ότι στηρίζει την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης ως αναγκαίου μέσου για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ψηφιακής ασφάλειας των πολιτών, των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο σημειώνει την ανάγκη διασφάλισης του γεγονότος ότι οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και δικαστικές αρχές μπορούν να ασκούν τις νομικές εξουσίες τους, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, ώστε να προστατεύονται οι κοινωνίες και οι πολίτες μας.

Οι αρχές επιβολής του νόμου και η δικαιοσύνη εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά πειστήρια για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και πολλών άλλων ειδών κυβερνοεγκλήματος και εγκλήματος το οποίο διευκολύνει ο κυβερνοχώρος. Αυτού του είδους η πρόσβαση είναι απαραίτητη για την επιτυχία της επιβολής του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η κρυπτογράφηση καθιστά την πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία και την ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων πρακτικά δυσχερέστατη ή αδύνατη.

Η ΕΕ προσπαθεί να εδραιώσει έναν δυναμικό διάλογο με τον κλάδο της τεχνολογίας – όπου θα συμμετέχει και ο ερευνητικός τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα, κλάδοι της βιομηχανίας, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών – ώστε να εξισορροπηθούν η εξασφάλιση αδιάλειπτης χρήσης ισχυρής τεχνολογίας κρυπτογράφησης και η διασφάλιση των εξουσιών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και του δικαστικού κλάδου για να λειτουργούν με όρους ισότιμους εκείνων που ισχύουν στον εκτός διαδικτύου κόσμο. Οι όποιες τεχνικές λύσεις θα πρέπει να σέβονται την ιδιωτική ζωή και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να διαφυλάσσουν την αξία που προσπορίζει η τεχνολογική πρόοδος στην κοινωνία.

Πηγή: consilium.europa.eu

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020