ΕΕ: Συμφωνία σχετικά με το Κέντρο και το Δίκτυο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με το Κέντρο και το Δίκτυο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2020

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία, υπό την προϋπόθεση της επίσημης έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, σχετικά με το Κέντρο και το Δίκτυο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση και την ενίσχυση των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας της ΕΕ και στη δημιουργία ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος.
Το Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, που θα βρίσκεται στο Βουκουρέστι, και το Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Συντονισμού στοχεύουν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας, προστατεύοντας την οικονομία και την κοινωνία μας από κυβερνοεπιθέσεις, διατηρώντας και
προωθώντας την ερευνητική αριστεία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου της Ένωσης στον τομέα αυτό.
Το Κέντρο και το Δίκτυο θα συγκεντρώσουν πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη βιομηχανία για τη βελτίωση και την ενίσχυση των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Με τη διαχείριση των κονδυλίων για την κυβερνοασφάλεια στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, το Κέντρο θα αντλεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και συνεισφορές από τα κράτη μέλη.
Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε τα εξής: «Αν θέλουμε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ψηφιακές υπηρεσίες, πρέπει να τις εμπιστεύονται. Εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από ψηφιακές υποδομές και εφαρμογές. Και η ασφάλειά τους είναι ζωτικής σημασίας για το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός
εύρωστου κλάδου κυβερνοασφάλειας, για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές επιγραμμικό περιβάλλον, στο οποίο οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους και στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ευημερούν.»
Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Χαιρετίζω θερμά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με το Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, το οποίο αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια που θα παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τις βιομηχανικές και τεχνολογικές ικανότητές μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω έργων που υποστηρίζονται από κοινού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και συμβάλλοντας σε έναν κοινό, ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την κυβερνοτεχνολογία, θα ενισχύσει τη στρατηγική μας αυτονομία σε μια εποχή κατά την οποία η κυβερνοασφάλεια είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.»
Το Κέντρο και το Δίκτυο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας θα βοηθήσουν την Ένωση και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προορατική, πιο μακροπρόθεσμη και στρατηγική προοπτική για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη βιομηχανική πολιτική στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται ότι θα συμβάλει όχι μόνο στην εξεύρεση πρωτοποριακών λύσεων στις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας που αντιμετωπίζουν ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, αλλά και στην αποτελεσματική διάδοση των εν λόγω λύσεων. Το Κέντρο και το Δίκτυο θα ενισχύσουν από κοινού την τεχνολογική μας κυριαρχία μέσω έργων μεγάλης κλίμακας για την κυβερνοασφάλεια σε τομείς όπως η υπηρεσία πληροφοριών κυβερνοαπειλών, το κυβερνοασφαλές υλισμικό και τα κυβερνοασφαλή λειτουργικά συστήματα και η πιστοποίηση της ασφάλειας.
Επιπλέον, με αυτή την προσέγγιση οι σχετικές ερευνητικές και βιομηχανικές κοινότητες, καθώς και οι δημόσιες αρχές, θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές ικανότητες, όπως εγκαταστάσεις διεξαγωγής δοκιμών και πειραμάτων, οι οποίες συχνά βρίσκονται πέραν των δυνατοτήτων των μεμονωμένων κρατών μελών λόγω ανεπαρκών χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων.


Επόμενα βήματα
Μετά τη σημερινή πολιτική συμφωνία, τα κράτη μέλη θα επιβεβαιώσουν τη συμφωνία στις 18 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση («Coreper»). Η επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται τον Ιανουάριο του 2021. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει με τη σύσταση του Κέντρου Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας.


Ιστορικό
Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού. Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου, οι οποίες, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε οριστικά συμπεράσματα. Η επικαιροποιημένη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου ελήφθη από την κροατική Προεδρία τον Ιούνιο του 2020.

Πηγή:edic.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020