Δημόσιος διάλογος για τον Κώδικα Δικηγόρων – Με Πυξίδα το Δικηγόρο!

Δελτίο Τύπου, 15-7-2020

 

Είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι χρειάζονται πλέον γενναίες τομές στη δικηγορία. Τομές που θα ξεκινήσουν πρώτα από εμάς, αναγκαίες αλλαγές που μόνο όσοι υπηρετούμε καθημερινά το δικηγορικό λειτούργημα κατανοούμε ότι πρέπει να γίνουν. Τα παραδοσιακά μοντέλα εκπροσώπησης και διαχείρισης των ζητημάτων έχουν αποτύχει. Για το λόγο αυτό, είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναγκαίος ένας ευρύς διάλογος, χωρίς αγκυλώσεις και προκαταλήψεις, για το σήμερα και το αύριο της δικηγορίας στη χώρα μας. Ένας διάλογος που οφείλει να εκκινεί από τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος. Απέναντι στην αντίληψη που θέλει διαδικαστικού, κοντόφθαλμου χαρακτήρα αλλαγές, προτάσσουμε την ανάγκη ουσιαστικών, θεμελιωδών αλλαγών που θα αγγίζουν όλους τους δικηγόρους, που θα δημιουργούν τις συνθήκες προόδου για όλους.

       Στην κατεύθυνση αυτή ενώνουμε τις δυνάμεις μας δύο Συνδυασμοί που εκφράστηκαν πρώτη φορά στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας το 2017, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας, οι οποίοι μας κατέταξαν στην πρώτη και τρίτη θέση των προτιμήσεων τους. Οι συνάδελφοι-μέλη των Συνδυασμών «Με Το Δικηγόρο» και «Πυξίδα», υπό τον επικεφαλής του πρώτου Συνδυασμού Δημήτρη Αναστασόπουλο, ξεκινάμε έναν ανοικτό, δημόσιο διάλογο για όλα όσα θεωρούμε ότι χρήζουν αναθεώρησης στα δύο ως άνω ρυθμιστικά κείμενα του επαγγέλματος-λειτουργήματος μας. Στην ίδια κατεύθυνση καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να υποστηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία μας αυτή, με τις προτάσεις και την κριτική τους προσέγγιση, ενώ καλούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις του Συλλόγου μας να συμπαραταχθούν στην προσπάθεια αυτή, με μόνο γνώμονα το πραγματικό συμφέρον των μελών μας.

       Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι σχετικές λεπτομέρειες του διαλόγου μας.

Οι Συνδυασμοί ΔΣΑ

«Με Το Δικηγόρο»                      «Πυξίδα»

ΔΣΑ, ΜεΤοΔικηγόρο, Πυξίδα

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020