Διάλογος για έναν σύγχρονο Κώδικα Δικηγόρων ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ & ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Ο Συνδυασμός μας «Με Το Δικηγόρο», από κοινού με τον Συνδυασμό «ΠΥΞΙΔΑ», στα πλαίσια του ανοικτού δημόσιου διαλόγου που ήδη έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούλιο 2020, διοργανώνουμε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου ώρα 17:00 δημόσια εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Δικηγορία & Ασυμβίβαστα». Στόχος της εκδήλωσης μας είναι να συζητηθούν όλες οι πτυχές του εν λόγω ζητήματος και να καταγραφούν όλες οι απόψεις σχετικώς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «zoom».

 
Ως ομιλητές θα συμμετάσχουν:
 
 • Δημήτρης Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, Σύμβουλος ΔΣΑ, Επικεφαλής του Συνδυασμού «Με Το Δικηγόρο»
 • Νίκος Κουτκιάς, Δικηγόρος, Σύμβουλος ΔΣΑ, Επικεφαλής Ελληνικής Αντιπροσωπείας CCBE
 • Ιωάννα Καλαντζάκου, Δικηγόρος, τ.Αντιπρόεδρος ΔΣΑ
 • Σωτήριος Ν. Μπρεγιαννος, Δικηγορος, Senior Partner της Δικηγορικής Εταιρείας «Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕΔΕ»
 • Τάκης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, τ.Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Πατρών
 • Δημήτρης Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος, Σύμβουλος Δ.Σ.Θεσσαλονίκης
 • Μιχαήλ Μήττας, Δικηγόρος,τ. Σύμβουλος Δ.Σ.Θεσσαλονίκης
 • Αντώνης Γραβάνης, Δικηγόρος, Σύμβουλος Δ.Σ.Λάρισας
 • Γιώτα Παντελεάκη, Δικηγόρος, Επ.Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων & Μαχόμενων δικηγόρων
 • Νίκος Βόγκας, Πρόεδρος Επιτροπής Ένωσης Αμίσθων Αυτοαπασχολουμενων Δικηγόρων Ελλάδας (ΑΔΕ)
 • Γεώργιος Μάτσος, Δικηγόρος, Δ.Ν.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια αυτή συζήτηση, εκφράζοντας την άποψη και τους προβληματισμούς τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για τη συμμετοχή σας αρκεί να αποστείλετε ένα emailστο info@metodikigoro.grμε το όνομα και την ιδιότητα σας (πχ.Δικηγόρος Αθηνών), δηλώνοντας ότι επιθυμείτε να συμμετέχετε στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020