Διαδικασία και δικαιολογητικά για την εγγραφή νέου δικηγόρου στο Δ.Σ.Α

Α) Διορισμός

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικηγόρων, οι επιτυχόντες του Διαγωνισμού πρέπει με σκοπό το διορισμό τους ως δικηγόροι, να αποστείλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σκαναρισμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος και μεγαρόσημο των 3€ το οποίο μπορεί να προμηθευτεί ηλεκτρονικά από την εφαρμογή taxisnet.

2) Υπεύθυνη δήλωση του α.8 του Ν.1599/1986, περί μη υπαγωγής του ενδιαφερομένου στα ασυμβίβαστα του Κώδικα Δικηγόρων και περί μη καταδίκης στις αξιόποινες πράξεις του α. 6 του Κώδικα Δικηγόρων.

– Επισυνάπτονται στο παρόν οι 2 αιτήσεις.

B) Εγγραφή στο Δ.Σ.Α

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ διορισμού και την ορκωμοσία ακολουθεί η εγγραφή στο Δ.Σ.Α (Τμήμα Μητρώου – 4ος Όροφος – ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

1) Αίτηση για την εγγραφή στο μητρώο δικηγόρων και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

2) Ειδική δήλωση (έντυπη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών).

3) Φ.Ε.Κ. διορισμού.

4) Πρακτικό ορκωμοσίας.

5) Δύο Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας έγχρωμες και μια ψηφιακή.

6) Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (60 ευρώ με Νομικό Βήμα σε ηλεκτρονική μόνο μορφή, 85 ευρώ και με έντυπο Νομικό Βήμα).

7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων». (ασυμβίβαστα).

 

Τμήμα Ασκουμένων – Επικοινωνία:  

Τηλ. 210-3398154, 210-3398155

Email: askoumenoi@dsa.gr

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος – Σύμβουλος ΔΣΑ – 6944585396

Θεοδόσης Λέκκας – Δικηγόρος Αθηνών – 6980274722

Βασίλης Προζυμάς – Δικηγόρος Αθηνών – 6981192646

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020