Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’»

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’»

Τίθεται από τη Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ»». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 20.5.2021 και ώρα 22:00.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς και η θέσπιση αυστηρών κανόνων για τη διασφάλιση της ευζωίας των δεσποζόμενων και των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που εμφορείται από τις πέντε διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες (ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, από φόβο και αγωνία και ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς), οι οποίες για πρώτη φορά κατοχυρώνονται νομοθετικώς. Στον πυρήνα του σχεδίου νόμου βρίσκεται, επίσης, η θέσπιση ενός σαφούς και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και τη δραστική μείωση του αριθμού τους. Ο σκοπός αυτός αποτελεί τον δικαιολογητικό λόγο θέσπισης της επαρκούς χρηματοδότησης των δήμων για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, αλλά και χάραξης πολιτικών για τα δεσποζόμενα. Οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου θα επαναξιολογηθούν κατά τον 5ο χρόνο της εφαρμογής του με σκοπό τη βελτίωση ή τη συνολική αναθεώρησή τους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί ως προς τον έλεγχο του πληθυσμού και την ευζωία των αδέσποτων ζώων.

 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 20.5.2021 και ώρα 22:00.


Πηγή : opengov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020