Δελτίο Τύπου: 0,50 ευρώ v. Διαφάνειας

Αθήνα, 11-2-2019

Δελτίο Τύπου: 0,50 ευρώ v. Διαφάνειας

 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καθιέρωση πάγιας εισφοράς επί των γραμματίων προκαταβολής εισφορών και ενσήμων των δικηγόρων, ύψους 0,50 ευρώ ανά γραμμάτιο, «για την κάλυψη δαπανών και εξόδων του portal.olomeleia.gr».

Η έκπληξη μας αυτή κατέστη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι η διάταξη αυτή προωθήθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά της Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο. Καμία ενημέρωση δεν είχε προηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, ενώ ούτε καν σε ψηφοφορία δεν προκύπτει ότι τέθηκε το εν λόγω ζήτημα στην Ολομέλεια. Εν ολίγοις, σιωπηλά προωθήθηκε μια νομοθετική διάταξη, εισπρακτικού χαρακτήρα, αυτή τη φορά από τους ίδιους τους Συλλόγους μας.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, όπως παγίως υποστηρίζεται, και πλέον κατοχυρώνεται και νομοθετικά με το ίδιο ως άνω σχέδιο νόμου, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής, με οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία. Ωστόσο, οι ηγεσίες των Συλλόγων μέχρι σήμερα αρκούνται στο να αντιτάσσουν το «σωματειακής μορφής» έναντι του Κράτους, προκειμένου να αποφεύγουν παρεμβάσεις του, αλλά λησμονούν ότι αυτό πρέπει να παράγει αποτελέσματα κυρίως έναντι των μελών τους. Και μια από τις βασικότερες υποχρεώσεις τους είναι το καθήκον ενημέρωσης και διαφάνειας. Αντί, λοιπόν, να προωθούνται εν κρυπτώ τέτοιου είδους νομοθετικές διατάξεις (αναρωτιόμαστε, μάλιστα, αφής στιγμής υπήρχε τέτοια δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης, γιατί δεν αξιοποιήθηκε προκειμένου να προωθηθούν διατάξεις πραγματικά προς όφελος των δικηγόρων), θα πρέπει, έστω και τώρα, να ενημερωθούν επίσημα από τις ηγεσίες τους οι δικηγόροι για τα εξής:

  • Ποιο είναι μέχρι σήμερα το κόστος συντήρησης – διαχείρισης του «portal.olomeleia.gr» και ποιοι το καλύπτουν.
  • Ποιοι είναι επιφορτισμένοι με τη συντήρηση – διαχείριση του «portal.olomeleia.gr» (να δημοσιευτούν και οι όποιες συμβάσεις υπάρχουν)
  • Ποιο είναι το προσδοκώμενο όφελος από την επιβάρυνση όλων των γραμματίων με 0,50 ευρώ; Και πως ακριβώς θα αξιοποιηθούν τα σημαντικά έσοδα που θα προκύψουν.
  • Βάσει ποιας μελέτης κρίθηκε ότι η επιβάρυνση πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 0,50 ευρώ ανά γραμμάτιο;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί της διάταξης, ωστόσο, έστω και τώρα, οφείλουν να δοθούν, προκειμένου να πειστούν ή όχι οι δικηγόροι για το ορθό της νέας αυτής οικονομικής επιβάρυνσης.

Όπως, δε, ειπώθηκε ανωτέρω, οι Σύλλογοι, ως εκ της φύσεως τους, έχουν καθήκον ενημέρωσης και διαφάνειας προς τα μέλη τους. Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε, έτι μια φορά, τα κάτωθι:

  • Την έγκαιρη δημοσίευση των προϋπολογισμών του ΔΣΑ στο «dsanet.gr», και των αποτελεσμάτων τους.
  • Τη δημιουργία εφαρμογής «Διαύγειας» για τον ΔΣΑ, με δικαίωμα πρόσβασης αποκλειστικά στα μέλη του, όπου θα δημοσιεύονται κάθε είδους και ύψους δαπάνες.
  • Την απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών κάθε συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου και τη δημοσίευση τους στο «dsanet.gr». Ομοίως για την Ολομέλεια Δ.Σ.
  • Τη λειτουργία livestream κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. (με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στα μέλη του), κάτι που διάφοροι – όψιμοι και μη – συνδικαλιστές προεκλογικά υποσχέθηκαν, αλλά λησμόνησαν αμέσως μετά.

Οι Σύλλογοι οφείλουν να οικοδομούν διαρκώς σχέσεις εμπιστοσύνης με τα μέλη τους. Το ζήτημα που ανέκυψε με τη νέα επιβάρυνση των γραμματίων μας δεν είναι ζήτημα του 0,50 ευρώ, αν αυτό είναι λίγο ή πολύ, αλλά ζήτημα νοοτροπίας και διαφάνειας, η οποία θα πρέπει να είναι το ίδιο απόλυτη είτε πρόκειται για 0,50 ευρώ είτε για 5εκ. ευρώ.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020