Δελτίο Τύπου- Δ.Αναστασόπουλος: Εκκαθάριση ΕΦΚΑ 2019-Να αυξηθούν οι δόσεις, να μετατεθεί ο χρόνος καταβολής και να υπάρξει έκπτωση

 

Αποστείλαμε σήμερα 5/11 στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και  στον Διοικητή του e- ΕΦΚΑ αίτηση,  με την οποία ζητάμε την αύξηση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης του 2019, τη μετάθεση του χρόνου ενάρξεως και αντιστοίχως λήξεως της προθεσμίας αποπληρωμής τους καθώς και  τη σημαντική έκπτωση του ως άνω ποσού.

Ακολουθεί η Αίτηση που απεστάλη: 

Αθήνα, 4-11-2020

Προς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης

Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών

  • Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e– ΕΦΚΑ)

Υπ’όψιν Κου Διοικητού

 

ΑΙΤΗΣΗ

            Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων για το έτος 2019, καλούνται οι έχοντες χρεωστικό υπόλοιπο να καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά σε 5 μηνιαίες δόσεις από 30.11.2020 έως 31.03.2021, πλέον των τρεχουσών εισφορών με τις οποίες βαρύνονται.

            Επειδή, δεδομένων των απρόβλεπτων και εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του covid-19, με τον κλάδο των δικηγόρων να ανήκει στους πληττόμενους ΚΑΔ, έχει, μεταξύ άλλων, καταστεί ανέφικτη η ανταπόκριση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού συναδέλφων μας στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

            Ζητάμε την αύξηση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων στις οποίες θα εξοφληθεί το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης του έτους 2019, καθώς και μετάθεσης του χρόνου ενάρξεως και αντιστοίχως λήξεως της προθεσμίας αποπληρωμής τους, έτσι ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν στις οικείες πληρωμές. Ομοίως αιτούμαστε, λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που ζούμε εξαιτίας της πανδημίας, να ληφθεί απόφαση για την σημαντική έκπτωση του ως άνω ποσού.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής Συνδυασμού ΔΣΑ

«Με Το Δικηγόρο»

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020