Δ.Τύπου: Πρωτοδικείο Αθηνών – Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων

 

Πρωτοδικείο Αθηνών – Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων

        Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24-9-2020 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αντιπροσωπεία του ΔΣΑ, εκπροσώπους των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, ο επικεφαλής του Συνδυασμού μας Δημήτρης Αναστασόπουλος κατέθεσε τις κάτωθι, επιγραμματικά, προτάσεις:

 • Άμεση πλήρωση των οργανικών κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Άλλως, άμεση πρόσληψη υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά κενά που υπάρχουν.
 • Να κληθεί ο ΕΟΔΥ να κάνει αυτοψία στο Πρωτοδικείο, αφενός για να διαπιστώσει τα προβλήματα και αφετέρου, και κυρίως, για να προτείνει/επιβάλει τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή κινδύνων για την υγεία μας.
 • Σχεδιασμό πλήρους ψηφιοποίησης των δικαστικών υπηρεσιών και λειτουργιών.
 • Εκπόνηση σχεδίου αναβάθμισης των ψηφιακών δυνατοτήτων/δεξιοτήτων δικηγόρων, δικαστών και υπαλλήλων, προκειμένου να μεταβούμε επιτέλους στην ψηφιακή εποχή και στο χώρο της Δικαιοσύνης. Ενίσχυση των δικηγόρων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ προς αναβάθμιση/προμήθεια όλου του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 • Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα η real time πρόσβαση των δικηγόρων στην πληροφόρηση για την πορεία των μηνύσεων.
 • Άμεση επίλυση του προβλήματος έλλειψης κατάλληλων χώρων, ακόμα και με προσωρινές λύσεις. Υπάρχει ο χώρος και η δυνατότητα να εγκατασταθούν άμεσα αίθουσες «προκατ» (όπως ήδη συμβαίνει), ώστε να εξευρεθούν οι αναγκαίοι χώροι που θα εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας της υγείας μας. Όπως συνέβη σε χρόνο ρεκόρ στο Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, έτσι πρέπει να γίνει άμεσα και στο Πρωτοδικείο. Δεν μπορεί να στοιβάζονται δεκάδες άτομα στους ακατάλληλους χώρους πχ των αιθουσών όπου εκδικάζονται τα αυτόφωρα αδικήματα ή στα μικρά γραφεία και τις σκάλες για τις καταθέσεις δικογράφων.
 • Θα πρέπει να θεσπιστεί ως ειδικός λόγος αναβολής, όσο διαρκεί η κατάσταση με τον covid-19, η ένταξη κάποιου στις ευπαθείς ομάδες (πλέον υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για το ποιοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται σε πρόσφατη ΚΥΑ).
 • Ειδική πρόνοια και για τα δικηγορικά γραφεία (ή δικηγορικές εταιρείες) που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν κρούσμα covid-19. Θα πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα μέτρα στήριξης που προβλέπονται για τον ιδιωτικό τομέα.
 • Τέλος το οριστικό κλείσιμο των Δικαστηρίων θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση, αφού έχουν εξεταστεί όλες οι άλλες δυνατότητες. Και σε κάθε περίπτωση, οφείλει η πολιτεία να στηρίξει επιτέλους εμπράκτως και το δικηγορικό σώμα, όπως έκανε και με άλλες επαγγελματικές ομάδες.

Αναλυτικά τις προτάσεις μας μπορείτε να δείτε στη συνημμένη επιστολή, όπως κατατέθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και έλαβε αρ.πρωτ.3107/24-09/2020.

Περαιτέρω, θέσαμε υπόψη του Δ.Σ. του ΔΣΑ και τις κάτωθι προτάσεις, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη λειτουργία του Πρωτοδικείου και τη συνδρομή του ΔΣΑ στους συναδέλφους μας:

Ειδικότερα μέτρα από ΔΣΑ και Πρωτοδικείο

 • Ο ΔΣΑ θα πρέπει να δημιουργήσει call center εξυπηρέτησης των δικηγόρων μόνο για ζητήματα covid-19, καθώς και ομάδα συναδέλφων & Συμβούλων που θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο. Πχ αν κάποιος ηλικιωμένος δικηγόρος νοσήσει, και δεν έχει κανέναν συνεργάτη να ζητήσει αναβολή, να υπάρχει ομάδα συναδέλφων & Συμβούλων του Συλλόγου που να τον εξυπηρετούν. Επίσης, να απαντάμε σε διάφορες ερωτήσεις για τυχόν μέτρα που θα ισχύσουν κλπ.
 • Τα κυριότερα προβλήματα στο Πρωτοδικείο εντοπίζονται στα κτίρια 2, 5 και 4. Πάρα πολύ μεγάλες ουρές αναμονής για διαφορετικές διαδικασίες ή διαφορετικά πιστοποιητικά στα ίδια γραφεία (ίδιους γραμματείς). Ειδικότερα:
 • κτήριο 5: στον β΄ όροφο συζητούνται Προσωρινές Διαταγές, ενώ παράλληλα κλείνουν φάκελοι με σημειώματα προηγούμενων δικασίμων, σε συγκεκριμένες ώρες που έχουν οριστεί. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, θα πρέπει να μεταφερθούν όλες οι συζητήσεις ΠΔ σε κάποιο άλλο κτήριο και να παραμείνουν εκεί μόνο τα κλεισίματα, μα την εκμετάλλευση δύο χώρων.
 • κτήριο 2: Γίνονται καταθέσεις δικογράφων σε γραμματείς, καταθέσεις δικογράφων κατόπιν προτίμησης από πρόεδρο υπηρεσίας, καταθέσεις σε συνεργάτη ΔΣΑ, καταθέσεις αιτήσεων πιστοποιητικών. Επίσης γίνονται παραλαβές όλων όσων έχουν κατατεθεί προηγούμενες ημέρες καθώς και των εκδοθέντων πιστοποιητικών. Επίσης εκεί επεξεργάζονται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Προτάσεις:
 1. Να μεταφερθεί από εκεί ο συνεργάτης ΔΣΑ σε ισόγειο ώστε να φύγει η μια ουρά.
 2. Να μην αναμένουν οι δικηγόροι για κατάθεση αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών. Να αφήνονται όλες οι αιτήσεις σε συνεργάτη ΔΣΑ και αυτός να τις παραδίδει καθημερινά.
 3. Να μην αναμένουν οι δικηγόροι για παραλαβή πιστοποιητικών. Ομοίως να γίνεται από συνεργάτη ΔΣΑ ή από άλλη υπηρεσία Συλλόγου – Πρωτοδικείου.  
 • Κτήριο 4: υπάρχει πρόβλημα στις παραλαβές αποφάσεων συναινετικών αποφάσεων ανάκλησης προσημειώσεων. Λόγω έλλειψης προσωπικού υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή επικυρωμένων αποφάσεων και σχετικών από φακέλους. Θα μπορούσε να βοηθήσει συνεργάτης ΔΣΑ, καθώς εκεί υπάρχει μόνο μία υπάλληλος που δίνει αντίγραφα και μία που παραλαμβάνει καταθέσεις.
 • Αυτόφωρα: έντονος συνωστισμός και πολύ κακές συνθήκες επικρατούν στις αίθουσες των αυτόφωρων αδικημάτων. Προτείνεται η μεταφορά τους στις αίθουσες «προκατ», οι οποίες είναι μεγαλύτερες, πιο άνετες και ανεξάρτητες από άλλους χώρους.
 • Τέλος, επίσης πρόβλημα ουρών-συνωστισμού υπάρχει στην έκδοση γραμματίων. Πχ στο Ειρηνοδικείο στις καταθέσεις διαταγών πληρωμής, η ουρά στις 9.30 φτάνει στην είσοδο. Θα πρέπει ο ΔΣΑ να προτρέψει εντόνως τους συναδέλφους να κόβουν τα γραμμάτια τους από το γραφείο τους.

Τέλος, καλούμε όλους τους συναδέλφους, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, να μη διστάζουν να επικοινωνούν μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020