Κατηγορία: Νέα του συνδυασμού μας

Εμπορικό Δίκαιο – Παρουσίαση Γ. Πανίτσα

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση του Γεώργιου Χ. Πανίτσα, (ΔΝ (ΕΚΠΑ), Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (P&L Law), Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο σεμινάριo υποψηφίων δικηγόρων για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό (Α’2021) που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις από κοινού με τον Συνδυασμό ΔΣΑ «Με Το Δικηγόρο».

Συνεχίστε την ανάγνωση

Δίκαιο Εταιρειών – Παρουσίαση Αλεξ. Π. Σπυρίδωνος

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση του Αλέξανδρου Π. Σπυρίδωνος ,Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο σεμινάριo υποψηφίων δικηγόρων για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό (Α’2021) που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις από κοινού με τον Συνδυασμό ΔΣΑ «Με Το Δικηγόρο».

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη & Δικηγορία – Παρουσίαση Α. Τσιώνα

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση της Αικατερίνης Τσιώνα (Δικηγόρος Αθηνών, ΥΔΝ Δημόσιου Ευρωπαϊκού Δικαίου, Παρίσι 2, Pantheon-Assas), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο νομικό σεμινάριο του e-help Desk/Με Το Δικηγόρο για Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους με θέμα:  Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη & Δικηγορία – Πρακτικά ζητήματα – Παρόν & Μέλλον.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Επίκαιρα φορολογικά ζητήματα για δικηγόρους-Παρουσίαση Χ. Κρίγκα

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση του Xρίστου Κρίγκα (Λογιστής – Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, KnΚ Accounting) όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο νομικό σεμινάριο του e-help Desk/Με Το Δικηγόρο για Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους με θέμα: Επίκαιρα Φορολογικά Ζητήματα για δικηγόρους (mydata, φορολογικές υποχρεώσεις, έμμεσες τεχνικές ελέγχου και προσδιορισμού του εισοδήματος, κ.α.)

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στην Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Δικαιοσύνη

Με την υπ ‘ αρίθμ. 11328/2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ( ΦΕΚ Β’ 1112) διευρύνεται η σύνθεση της διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence). Στη νέα σύνθεση της επιτροπής συμμετέχει ως τακτικό μέλος και ο Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ν. e-themis, Σύμβουλος του ΔΣΑ.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οδηγός e-justice: Ενεργές διαδικασίες ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου

Ο παρόν Οδηγός αποτελεί συνέχεια του πρώτου “Οδηγού e-Justice” της “e-Δικηγορίας”, για τις δυνατότητες ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που υπάρχουν μέχρι σήμερα στη χώρα μας.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ψηφιοποίηση/Εκσυγχρονισμός ΔΣΑ

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Συνδυασμού μας συστήθηκε Επιτροπή Ψηφιοποίησης του ΔΣΑ, αποτελούμενη από τους Συμβούλους Δημήτρη Αναστασόπουλο, Φώτη Κωτσή (Αντιπρόεδρο) και Πάνο Κορδώνη, καθώς και τους Διευθυντές κοΧ.Ναούμη και Β.Μανιό. Κατόπιν των εργασιών της Επιτροπής συντάχθηκε η από 23-10-2020 Εισήγηση προς το ΔΣ του ΔΣΑ, το οποίο κατά τη συνεδρίαση της 3-2-2021 την ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα (πλην ενός μέλους του ΔΣ).

Συνεχίστε την ανάγνωση

Διάλογος για έναν σύγχρονο Κώδικα Δικηγόρων ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ & ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Ο Συνδυασμός μας «Με Το Δικηγόρο», από κοινού με τον Συνδυασμό «ΠΥΞΙΔΑ», στα πλαίσια του ανοικτού δημόσιου διαλόγου που ήδη έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούλιο 2020, διοργανώνουμε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου ώρα 17:00 δημόσια εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Δικηγορία & Ασυμβίβαστα». Στόχος της εκδήλωσης μας είναι να συζητηθούν όλες οι πτυχές του εν λόγω ζητήματος και να καταγραφούν όλες οι απόψεις σχετικώς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «zoom».

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020