Κατηγορία: Νέα του συνδυασμού μας

Δημήτρης Αναστασόπουλος: Ανακοίνωση υποψηφιότητας για την Προεδρία του ΔΣΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού μας Δημήτρης Αναστασόπουλος με την κάτωθι δήλωση του ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για την Προεδρία του ΔΣΑ στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν τέλη Νοεμβρίου. Ολόκληρη η δήλωση του έχει ως εξής:

Συνεχίστε την ανάγνωση

Έρευνα για τις γυναίκες δικηγόρους

Οι γυναίκες αποτελούν σήμερα την πλειοψηφία του δικηγορικού σώματος. Παρά ταύτα το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να εξασκήσουν το επάγγελμα/λειτούργημα μας παραμένει σε μεγάλο βαθμό εχθρικό. Η γυναίκα δικηγόρος καλείται καθημερινά να ισορροπήσει μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να αντιπαρέλθει τις διακρίσεις και τις ανισότητες εις βάρος της και να ξεπεράσει τα κάθε είδους εμπόδια που συχνά εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε να εντοπίσουμε επακριβώς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δικηγόροι κατά την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, και την έκταση τους, ώστε να λάβουν χώρα στοχευμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τους.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η δικηγορία σήμερα μέσα από τα μάτια των ασκούμενων και νέων δικηγόρων – Δημαρά Αικατερίνη

Η δικηγορική άσκηση συνιστά το μεταβατικό στάδιο, στο οποίο ο ασκούμενος δικηγόρος καλείται να μεταβεί από τη θεωρία στην πράξη. Έχοντας αποκτήσει ένα ικανοποιητικό θεωρητικό νομικό υπόβαθρο από τη φοίτησή του στις Νομικές Σχολές της χώρας απαιτείται να προβεί στην πρακτική εφαρμογή του. Πόσο ομαλή, όμως, είναι αυτή η μετάβαση από την αποστασιοποιημένη θεωρητική γνώση, στη δικηγορική και δικαστηριακή πρακτική;

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η δικηγορία σήμερα μέσα από τα μάτια των ασκούμενων και νέων δικηγόρων – Γερασιμίδης Δημήτρης

Ο θεσμός της δικηγορικής άσκησης μεταφέρει κάθε νέο νομικό από το πεδίο της θεωρητικής προσέγγισης σε αυτό της πρακτικής. Συνεισφέρει στην επαφή του μελλοντικού δικηγόρου ή εν γένει νομικού με την απτή πραγματικότητα, την πολυπλοκότητα του επαγγέλματος και την αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο της αγοράς. Αποτελεί ακόμη σπουδαίο παράγοντα επιρροής της όποιας απόφασης σχετικά με το μελλοντικό πεδίο καριέρας του νέου νομικού. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το ρυθμιστικό πλαίσιο του θεσμού θα πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της αγοράς και στις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, όπως άλλωστε επιτάσσει η πολυεπίπεδη εξέλιξη της εποχής.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η δικηγορία σήμερα μέσα από τα μάτια των ασκούμενων και νέων δικηγόρων – Γαλάνης Παναγιώτης

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η δικηγορία σήμερα βιώνει μία ανείπωτη κρίση. Στο επίκεντρο, βεβαίως, αυτής

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η δικηγορία σήμερα μέσα από τα μάτια των ασκούμενων και νέων δικηγόρων – Βουζουλίδου Ευδοξία

Ο θεσμός της άσκησης εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να ιδωθεί απλώς ως το απαραίτητο στάδιο για την

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η δικηγορία σήμερα μέσα από τα μάτια των ασκούμενων και νέων δικηγόρων – Δήμητρα Αναγνωστοπούλου

Μπορεί φέτος να συμπληρώνω έξι χρόνια στη δικηγορία, θυμάμαι όμως σαν χθες την ημέρα όπου ξεκίνησα να

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020