Κατηγορία: Νέα του συνδυασμού μας

Οδηγός GDPR για Δικηγόρους/e-HelpDesk/ΜεΤοΔικηγόρο

Κλείνουμε πλέον τρία χρόνια από όταν τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) και η σημασία του έχει ήδη καταδειχθεί στην πράξη, ενώ αναμένεται και τα επόμενα χρόνια να παίξει καθοριστικό ρόλο στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ως δικηγόροι επιδείξαμε ήδη από την πρώτη στιγμή έντονο ενδιαφέρον προκειμένου να ενημερωθούμε για αυτόν αλλά και να ασχοληθούμε και επαγγελματικά με τον εν λόγω τομέα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Έρευνα για νέους και Ασκούμενους δικηγόρους

Οι νέοι και ασκούμενοι δικηγόροι αποτελούν διαχρονικά την πιο ευάλωτη ομάδα του δικηγορικού κλάδου. Έχοντας μόλις αποφοιτήσει ή λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βρίσκονται στην αφετηρία ενός επαγγελματικού στίβου μετ’ εμποδίων.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Έρευνας Κτηματολογίου

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα συνοπτικό εγχειρίδιο με αναφορά στις δυνατότητες διενέργειας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής έρευνας ακίνητης περιουσίας και ελέγχου τίτλων σε Κτηματολογικά Γραφεία Αττικής και Επαρχίας για τα οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αυτή και τα οποία αναφέρονται σε σχετικό παράρτημα στο τέλος του οδηγού.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ελευθερία έκφρασης vs τιμής – Παρουσίαση Χ. Βρεττού

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση της Χριστίνας Α. Βρεττού (Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Παν/μιου Αθηνών), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο νομικό σεμινάριο του e-help Desk/Με Το Δικηγόρο για Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους με θέμα: Ελευθερία κριτικής vs. τιμής. Όρια και δικονομικά προαπαιτούμενα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Γάμος και νέες μορφές συμβίωσης – Παρουσίαση Ζ. Γκριέλα

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση της Ζαχαρούλας Γκριέλα (Δικηγόρος παρ’Αρειω Πάγω, εκπαιδεύτρια στο ΙΠΕ, Μέλος της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο νομικό σεμινάριο του e-help Desk/Με Το Δικηγόρο για Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους με θέμα: Γάμος και νέες μορφές συμβίωσης- Συνέπειες και αξιώσεις από τη λύση του γάμου

Συνεχίστε την ανάγνωση

Θανατηφόρο ατύχημα – Παρουσίαση Π. Τσίτσικα

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση του Περίανδρου Τσίτσικα, δικηγόρου Αθηνών, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο νομικό σεμινάριο του e-help Desk/Με Το Δικηγόρο για Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους με θέμα: Αυτοκινητικό ατύχημα – Ζημία συνεπεία προσβολής σώματος & θανατώσεως.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Εμπορικό Δίκαιο – Παρουσίαση Γ. Πανίτσα

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση του Γεώργιου Χ. Πανίτσα, (ΔΝ (ΕΚΠΑ), Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (P&L Law), Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο σεμινάριo υποψηφίων δικηγόρων για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό (Α’2021) που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις από κοινού με τον Συνδυασμό ΔΣΑ «Με Το Δικηγόρο».

Συνεχίστε την ανάγνωση

Δίκαιο Εταιρειών – Παρουσίαση Αλεξ. Π. Σπυρίδωνος

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση του Αλέξανδρου Π. Σπυρίδωνος ,Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο σεμινάριo υποψηφίων δικηγόρων για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό (Α’2021) που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις από κοινού με τον Συνδυασμό ΔΣΑ «Με Το Δικηγόρο».

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη & Δικηγορία – Παρουσίαση Α. Τσιώνα

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση της Αικατερίνης Τσιώνα (Δικηγόρος Αθηνών, ΥΔΝ Δημόσιου Ευρωπαϊκού Δικαίου, Παρίσι 2, Pantheon-Assas), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο νομικό σεμινάριο του e-help Desk/Με Το Δικηγόρο για Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους με θέμα:  Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη & Δικηγορία – Πρακτικά ζητήματα – Παρόν & Μέλλον.

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020