Κατηγορία: Δικηγορικά – Νομικά νέα

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων».

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία για την «απαγόρευση των πρακτικών μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης»

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών για την απαγόρευση των πρακτικών μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης».

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΝΣΚ 22/2020: Και ανήλικος μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του «επενδυτή» του Κώδικα Μετανάστευσης

Με γνωμοδότησή της η Β’ Τακτική Ολομέλεια  το Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απάντησε σε ένα μάλλον ιδιαίτερο ερώτημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Περίληψη Ολ 2777/2020: Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης

Απαράδεκτο προσβολής επί ακυρώσει νόμου κυρωτικού σύμβασης παραχώρησης του έργου μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.
 

Συνεχίστε την ανάγνωση

Θέση ασκούμενου δικηγόρου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έχοντας υπόψη: α) τη διάταξη του άρθρου 13 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως ισχύει, β) την 16992/6-2-2017 κοινή απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Β΄ 766) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γ) το γεγονός ότι παρατείνεται κατόπιν αιτήσεώς τους ο χρόνος άσκησης δεκαπέντε υποψήφιων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πέντε θέσεις στη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 5525/17-12-2020) η Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Λόγοι προσφυγής που μπορούν να προβληθούν από τους αλληλεγγύως ευθυνόμενους των άρθρων 115 του Κ.Φ.Ε. και 50 του Κ.Φ.Δ

Λόγοι προσφυγής που μπορούν να προβληθούν από τους αλληλεγγύως ευθυνόμενους των άρθρων 115 του Κ.Φ.Ε. και 50 του Κ.Φ.Δ. – Περιεχόμενο και προϋποθέσεις προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης εκκαθαριστών τελούσης υπό εκκαθάριση κεφαλαιουχικής εταιρείας.
 

Συνεχίστε την ανάγνωση

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης του Έργου: Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο).

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΝΣΚ 192/2020: Δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης η κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμόν 192/2020 γνωμοδότηση του απάντησε σε  ερώτημα που του έθεσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020