Συντάκτης: Konstantina

Δελτίο Τύπου: Επιστολή στον Υπ.Δικαιοσύνης και όλους τους βουλευτές δικηγόρους για την κατάργηση του Δικ.Ενσήμου και της υποχρεωτικής έγγραφης ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση

Αθήνα, 2-12-2019

Στο πλαίσιο της επαναφοράς του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και της πρόβλεψης υποχρεωτικής έγγραφης ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση, εστάλη σήμερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και όλους τους βουλευτές δικηγόρους η ακόλουθη επιστολή της Παράταξής μας με αίτημα την άμεση κατάργησή τους:

“Όπως έχει καταστεί ευρέως γνωστό, με πρόσφατη, αιφνιδιαστική τροπολογία της 28ης Νοεμβρίου 2019 -πλέον άρθρο 42 του Ν.4640/2019 για τη διαμεσολάβηση- επαναφέρεται αναδρομικά το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, λίγο μόνον καιρό μετά την κατάργησή της.

Η ως άνω ρύθμιση αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως έχει, άλλωστε, γίνει δεκτό και από τη νομολογία των δικαστηρίων μας. Και αυτό γιατί έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 20 παρ. 1 του Σ. που κατοχυρώνει το δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, καθώς και στο αντίστοιχο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να θέτουν αδικαιολόγητους δικονομικούς φραγμούς στην παροχή της ως άνω προστασίας. Αυτό ακριβώς όμως συμβαίνει εν προκειμένω με την επίμαχη ρύθμιση, καθώς επιβάλλει δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος στον πολίτη που επιθυμεί την προσφυγή του στη δικαιοσύνη, ιδίως στον οικονομικά ασθενέστερο.

Η επαναφορά του αντισυνταγματικού δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αποτελεί μείζον δικαιοπολιτικό ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει ανεπίλυτο. Ο δε τρόπος με τον οποίο νομοθετήθηκε προσβάλλει και το δικηγορικό σώμα, τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης.

Αιτούμεθα, λοιπόν, τις άμεσες ενέργειές σας για την κατάργηση της ως άνω ρύθμισης.

Στην ίδια κατεύθυνση, ως προς τις ρυθμίσεις του Ν.4640/2019 για τη διαμεσολάβηση, και το άρθρο 3 παρ.2 αυτού που προβλέπει την υποχρεωτική κατάθεση του ενημερωτικού εγγράφου για τη διαμεσολάβηση με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής, επί ποινή απαραδέκτου μάλιστα αυτής, είναι σφόδρα προβληματικό και θα πρέπει επίσης να καταργηθεί, καθώς προσθέτει μια ακόμα περιττή γραφειοκρατία κατά την άσκηση του λειτουργήματος μας, υπονομεύοντας εν τέλει τον ίδιο τον θεσμό που υποτίθεται εξυπηρετεί”.

Δελτίο Τύπου: Ο Παναγιώτης Περάκης νέος Αντιπρόεδρος του CCBE

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019

Σήμερα στις Βρυξέλλες, ο Παναγιώτης Περάκης, Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, άξιος και διακεκριμένος συνάδελφος, εξελέγη Αντιπρόεδρος του CCBE με 143 ψήφους. Σημειώνεται ότι ο CCBE αποτελεί τον φορέα που εκπροσωπεί τους Δικηγορικούς Συλλόγους 45 κρατών και κατ’ επέκταση περίπου 1.200.000 δικηγόρους στην Ευρώπη.

Μια  σημαντική ημέρα για τους Έλληνες δικηγόρους καθώς ένας εξ ημών κατέχει πλέον μια σημαντική θέση σε έναν από τους σημαντικούς φορείς εκπροσώπησης.

Συγχαρητήρια Παναγιώτη και καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά σου!

Δελτίο Τύπου: Τι συμβαίνει επιτέλους με τους διορισμούς δικηγόρων στις αρχαιρεσίες σωματείων; Γιατί κάποιοι διορίζονται και κάποιοι άλλοι όχι;

Αθήνα, 27-11-2019

      Με έκπληξη τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε τη δημόσια διαμάχη ανάμεσα στον Πρόεδρο του ΔΣΑ και τη Συντονιστική Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. αλλά και τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, για το εάν τις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα πρέπει να τις διεξαγάγουν δικηγόροι ή δικαστές (βλ.σχετικώς την από 24-11-2019 Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής και την από 25-11-2019 Απάντηση του Προέδρου της Ε.Δ.Ε., όπου εμπεριέχεται και η από 20-11-2019 Επιστολή της ΓΣΕΕ). Ευθύς εξαρχής δηλώνουμε ότι οι δικηγόροι είναι σε θέση να διασφαλίσουν πλήρως τις εν λόγω αρχαιρεσίες και οποιαδήποτε σκέψη για μεταβολές στο υπάρχον καθεστώς είναι απολύτως καταδικαστέα

        Ωστόσο, επανέρχεται εκ νέου το ζήτημα της επιλογής των δικηγόρων που ορίζονται στις αρχαιρεσίες αυτές, όπως θέσαμε και στο Δ.Σ. της 18-11-2019, όταν συζητήθηκε το ζήτημα της ΓΣΕΕ, καθώς θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφάνεια. Στα πλαίσια, δε, του ίδιου Δ.Σ. ζητήσαμε να ενημερωθούμε για ποιο λόγο έχει προκληθεί ξαφνικά αυτό το ζήτημα, ήτοι η ΓΣΕΕ να επιθυμεί να ορίζονται δικαστές και όχι δικηγόροι στις αρχαιρεσίες τους. Σχετικώς μας απεστάλησαν επιστολές και έγγραφα του 2002 και 2016. Προκαλείται, λοιπόν, εύλογη απορία, για το ποια είναι η πραγματική αιτία που έχει προκαλέσει σήμερα τη διαμάχη αυτή και θα πρέπει να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

       Όπως είναι γνωστό, εδώ και καιρό έχουμε επισημάνει την παράτυπη διαδικασία διορισμού δικηγόρων στις αρχαιρεσίες σωματείων, καθώς επικρατεί πλήρης αδιαφάνεια (αναλυτικά μπορεί να δει κανείς στο από 8-4-2019 Δελτίο Τύπου του Συνδυασμού μας). Αντί να ορίζονται οι δικηγόροι με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφάνεια, και με έμφαση κυρίως στους νέους δικηγόρους, ακολουθείται σε σημαντικό βαθμό η λογική των «ημετέρων». Μάλιστα, στο Δ.Σ. της 8-10-2019, με αφορμή τη συζήτηση για τη συμμετοχή των δικηγόρων στις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ρωτήσαμε τον κο Πρόεδρο αν οι διορισμοί και σε αυτά τα σωματεία γίνονται με τον «ίδιο» τρόπο, για να λάβουμε την απάντηση «Ναι εγώ τους διορίζω». Έτσι, άλλοι δικηγόροι δεν έχουν διοριστεί ποτέ ενώ άλλοι διορίζονται επανειλημμένως, δημιουργώντας ένα Σύλλογο με μέλη δύο ταχυτήτων. Η τακτική αυτή, η οποία ακολουθείται δυστυχώς και στη νομική βοήθεια, είναι απολύτως καταδικαστέα.

       Στο ίδιο πλαίσιο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και η φράση από την ως άνω Επιστολή της ΓΣΕΕ «Σύμφωνα μάλιστα με τα διαθέσιμα στοιχεία και καταγγελίες των μελών μας καταδεικνύονται σοβαρά προβλήματα ιδίως σε σχέση με την τοποθέτηση δικηγόρων με βάση επαγγελματικούς ή άλλους δεσμούς που υπάρχουν με κάποια συνδικαλιστική παράταξη ή με κάποιο πολιτικό κόμμα καθώς και την έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εκλογική διαδικασία του ν.1264/1982». Η φράση αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και θα πρέπει η ΓΣΕΕ να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις δημοσίως.

       Για μια ακόμα φορά, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για πλήρη διαφάνεια και στη διαδικασία διορισμού δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες σωματείων. Ακόμα, δε, αναμένουμε να λάβουμε τα στοιχεία των διορισμών που έχουν λάβει χώρα μέχρι και σήμερα, τα οποία, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, δεν μας δίνονται.

       Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επιστολές του Προέδρου Ε.Δ.Ε. και της ΓΣΕΕ, τους επισημαίνουμε ακόμα μια φορά ότι οι δικηγόροι επιτελούν κάθε φορά τα καθήκοντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτελώντας θεσμικούς εγγυητές κάθε διαδικασίας που καλούνται να διεκπεραιώσουν. Οι συνδικαλιστικές διαμάχες δεν μπορούν να αφορούν, και δεν αφορούν, το σύνολο του δικηγορικού σώματος.

      

      

  

 

Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή Δ. Αναστασόπουλου στην κοινοβουλευτική διαδικασία για τις τροποποιήσεις στον νΠΚ και νΚΠΔ

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2019

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, επικεφαλής του Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος, Όλοι εμείς μαζί» και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Themis, συμμετείχε στη συνεδρίαση για την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα και τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και εκπροσώπων όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, σε μια διαδικασία υψηλού επιπέδου, ο Δ. Αναστασόπουλος τοποθετήθηκε για την πορεία υιοθέτησης των νέων νομοθετικών κειμένων, για τις επιμέρους αλλαγές που επιδιώκεται να λάβουν χώρα με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο, αλλά και για τις αναγκαίες πρωτοβουλίες τις οποίες οφείλει να λάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ομαλή εφαρμογή τους.

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου αναμένεται να εισαχθεί τη Δευτέρα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

 

Δελτίο Τύπου: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Καθηγητή Ν. Ανδρουλάκη

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2019

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο χαμό του Καθηγητή μας Ν. Ανδρουλάκη.  Ο εκλιπών αποτέλεσε μια από τις σπουδαιότερες φυσιογνωμίες του Ποινικού Δικαίου στη χώρα μας, με πλούσια και πολυσχιδή δράση: μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής του Τομέα Ποινικών Επιστημών, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών, μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, διακεκριμένος Δικηγόρος. Μεταξύ πολλών άλλων, ξεχωρίζουν οι καρποί της συγγραφικής δραστηριότητάς του, σημείο αναφοράς του νομικού κόσμου μέχρι και σήμερα.

Η απώλειά του καθιστά όλους τους θεράποντες του Ποινικού Δικαίου, δικαστές, δικηγόρους και νομικούς, πολύ φτωχότερους. Μόνη παρηγοριά η σπουδαία παρακαταθήκη του: η λαμπρή διδασκαλία του και το ανεπανάληπτο έργο του.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

 

Σεμινάρια υποψηφίων δικηγόρων για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό(Β’ 2019)

Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, στα πλαίσια της διαχρονικής δράσης της για την επιστημονική ενημέρωση των συναδέλφων μας, συστήνει Σπουδαστήριο Ασκουμένων Δικηγόρων, στα πλαίσια του οποίου διοργανώνει σεμινάρια προετοιμασίας για τις επικείμενες εξετάσεις ασκουμένων δικηγόρων. Στα σεμινάρια θα συμμετάσχουν ως εισηγητές καταξιωμένοι συνάδελφοι, ακαδημαϊκοί και δικαστικοί, με αναμφισβήτητη εμπειρία στους τομείς ειδίκευσης τους.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των σεμιναρίων:

1)  Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, ώρα 19:00-21:00: Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων

Εισηγητές: 

Δημήτρης Χρ.Αναστασόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις, Μ.Δ.Ποινικών Επιστημών, Σύμβουλος ΔΣΑ. 

Δέσποινα Αδαμοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών.


2) Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ώρα 17:00 – 20:00: Εμπορικό Δίκαιο

Εισηγητές: 

Αλέξανδρος Ν.Ρόκας, Δρ.Νομικής, LLM (Harvard), τ.Εντετ.Διδασκαλίας ΤΟΕ ΕΚΠΑ & Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την αναθεώρηση του δικαίου των ΑΕ και του Πτωχευτικού Κώδικα. 

Γεώργιος Χ.Πανίτσας, ΔΝ, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Εισηγητής σε σεμινάρια εμπορικού δικαίου (Νομική Βιβλιοθήκη, Σύνδεσμος ΑΕ & ΕΠΕ, ΕΑΝΔΑ, κ.α.)


3) Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, ώρα 17:00-21:00: Αστικό Δίκαιο & Πολιτική Δικονομία

Εισηγητές: 

Κίμων Σαϊτάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, μεταδιδακτορικός ερευνητής ΕΚΠΑ (από το 2014 εισηγητής στο αστικό δίκαιο στα τμήματα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τους υποψήφιους εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, για τις πανελλήνιες εξετάσεις δικηγόρων, κ.α.). 

Σταύρος Σταυρίδης, Δικηγόρος Αθηνών. 

Τζένη Λυμπεροπούλου, Δικηγόρος παρ. Αρείω Πάγω, Δικηγόρος ΕΟΠΥΥ.


4) Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00-16:00: Δημόσιο Δίκαιο & Διοικητική Δικονομία

Εισηγητές: 

Κατερίνα Τσιώνα, Δικηγόρος Αθηνών, ΥΔΝ Δημόσιου Ευρωπαϊκού Δικαίου, Παρίσι 2, Pantheon-Assas. 

Σοφία Ρέτσα, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών

5) Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00 – 16:00: Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

Εισηγητές: Θρασύβουλος Κονταξής, Δ.Ν., Δικηγόρος Αθηνών. 

Νικόλαος Φιστόπουλος, Αντεισαγγελέας Εφετών.Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (δίπλα στη Νομική Σχολή), πλην του σεμιναρίου του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας της 5ης Δεκεμβρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα διανεμηθούν ο Κώδικας Δικηγόρων και ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματοςθέματα εξετάσεων των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων και άλλο χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για τις εξετάσεις.

Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων ( δωρεάν ) μόνη προϋπόθεση είναι η Δήλωση Συμμετοχής* στα κάτωθι email:

Γραμματεία e-Θέμις, ethemis@ethemis.gr

Θεοδόσης Λέκκας, theodosislekkas@gmail.com (τηλ.επικοινωνίας: 6980274722)

Βασίλης Προζυμάς, prozumas.basi.an.@gmail.com (τηλ.επικοινωνίας: 6981192646)


*Αναγκαία με τη Δήλωση Συμμετοχής είναι η αποστολή του ονόματος του συμμετέχοντος, τηλέφωνο επικοινωνίας του καθώς και αν επιθυμεί να παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια ή κάποιο/κάποια εξ αυτών.
 

Δελτίο Τύπου: Καταδίκη της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2019

Χαιρετίζουμε την από 12 Οκτωβρίου 2019 ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με την οποία καταδικάζεται απερίφραστα η παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, σε ανταπόκριση και δικού μας αιτήματος που υποβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Είναι χρέος μας να πούμε όχι στις παράνομες και απαράδεκτες πρακτικές της γείτονος χώρας. 

Η ως άνω ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία είτε με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη είτε με την εισβολή  στη Συρία, η οποία έχει ήδη ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρωπίνων ζωών και μάλιστα αμάχων και την δημιουργία συνθηκών ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί υποχρέωση όλων και είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή.

Η  ανοχή απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, την οποία μάλιστα επιδεικνύουν  μεγάλες δυνάμεις και  αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί, μόνο ως ενθάρυνσή της μπορεί να εκληφθεί και περαιτέρω δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους αποσταθεροποίησης στην ευαίσθητη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί την Κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να αναδείξουν και να θέσουν άμεσα το θέμα της συστηματικής παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των  διεθνών οργανισμών, στην κατεύθυνση της τήρησης της νομιμότητας άλλως της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Ολοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος που επιβάλουν οι κρίσιμες περιστάσεις.

Η επίλυση των όποιων διαφορών μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου μπορεί να επιτευχθεί».

           

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου: Ανάγκη για την παρουσία ιατρού στα δικαστήρια

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019

Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έλαβαν χώρα δύο περιστατικά με συνάδελφο δικηγόρο και έναν πολίτη σε δίκη στην Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι κατέληξαν εντός δικαστικών μεγάρων της χώρας από καρδιακό επεισόδιο και δεν υπήρξε η δυνατότητα άμεσης ιατρικής τους περίθαλψης.

Σε περιστατικά ιδίως καρδιακών ασθενειών και αιφνίδιας αδιαθεσίας, η άμεση ιατρική επέμβαση είναι σωτήρια. Σε κάθε περίπτωση η παροχή πρώτων βοηθειών καθίσταται απαραίτητη, ιδίως στο στρεσογόνο περιβάλλον των δικαστηρίων, όπου καλούμαστε καθημερινά οι δικηγόροι να δίνουμε το παρόν.

Τα Δικαστήρια είναι το «σπίτι» μας, και πρέπει να αισθανόμαστε ασφάλεια σε αυτό. Είναι θεωρούμε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η καθημερινή παρουσία ιατρού, για άμεση επέμβαση σε περίπτωση περιστατικού. Πρόσφατο το παράδειγμα του πολιτευτή-συγγραφέα Π.Τατσόπουλου, ο οποίος υπέστη καρδιακό επεισόδιο και σώθηκε εξαιτίας της άμεσης παρέμβασης του τυχαίως παρευρισκόμενου ιατρού πλαστικού κ.Λύρα.

Στο πλαίσιο αυτό υποβάλαμε χθες αίτημα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, ώστε να λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες για:

α) την παρουσία ιατρού στο Πρωτοδικείο και το Εφετείο – Ειρηνοδικείο Αθηνών και Πειραιά, με σκοπό την προστασία των μελών μας, αλλά και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου (πέραν του ιατρού που ήδη έχουμε φροντίσει να υπάρχει στο Πρωτοδικείο Αθηνών),

β) να εγκατασταθούν σε όλα τα ως άνω Δικαστήρια σταθμοί πρώτοι βοήθειας (και απινιδωτής), για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών.

Είναι ευθύνη μας να διασφαλίσουμε την υγεία και την ακεραιότητα των μελών μας και να συνδράμουμε με τρόπο ώστε να αποσοβηθούν περιστατικά τραγικά στο μέλλον.

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση Δ.Αναστασόπουλου με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη

Αθήνα, 4-10-2019

Συναντήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος, επικεφαλής του Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος, Όλοι εμείς μαζί», με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στη χώρα, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ψηφιοποίηση όλων των τομέων δικαιοσύνης. Συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι δυνατότητες για την άμεση επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, για την ηλεκτρονική έκδοση κάθε φύσεως πιστοποιητικών από τα δικαστήρια της χώρας, την ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων, κ.α.

Επίσης, ζητήθηκε από τον κο Υπουργό η υποστήριξή του για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΔΣΑ και τη διαλειτουργικότητα του με τα δικαστήρια και με τα μέλη του.

Ο κος Υπουργός έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την άμεση υποστήριξη και προώθηση όλων των ζητημάτων και συμφωνήθηκε η συνεχής συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή.

 

 

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση Δ.Αναστασόπουλου με τον Γ.Διευθυντή του Κτηματολογίου κ.Στέφανο Κοτσώλη

Αθήνα, 2-10-2019

Συναντήθηκε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου ο επικεφαλής του Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος, Όλοι εμείς μαζί» με τον Γενικό Διευθυντή του Κτηματολογίου κ.Στέφανο Κοτσώλη.

Ο κος Αναστασόπουλος έθεσε στον κο Κοτσώλη το ζήτημα της επίλυσης της μεγάλης αδικίας που είχε λάβει χώρα από την προηγούμενη διοίκηση, με την εκδίωξη ουσιαστικά των συναδέλφων μας από το Κτηματολόγιο ή την παραμονή άλλων ως Π.Ε. Νομικής, ήτοι χωρίς τη δικηγορική ιδιότητα. Τόνισε ότι μόνη δίκαιη λύση είναι η επανατοποθέτηση όλων ως δικηγόρων, όπως άλλωστε ήδη επανειλημμένως έχει ζητήσει ο ΔΣΑ και η Ολομέλεια των Δ.Σ. της χώρας.

Επίσης, ο κος Αναστασόπουλος έθεσε υπόψη του κου Κοτσώλη συγκεκριμένες προτάσεις για τη συμμετοχή των δικηγόρων στο έργο των κτηματολογικών γραφείων, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων νομικών εργασιών, έναντι αμοιβής ασφαλώς.

Τέλος, υποστήριξε και το αίτημα του ΔΣΑ και της Ολομέλειας, περί δυνατότητας απομακρυσμένης πραγματοποίησης ελέγχου τίτλων από τους δικηγόρους (ψηφιακά, από τα γραφεία τους) σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας.

Και στα τρία αυτά ζητήματα ο κος Κοτσώλης είχε καταρχήν θετική ανταπόκριση, και συμφωνήθηκε η συνέχεια της συνεργασίας επί όλων των θεμάτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ως άνω ζητήματα, και οι προτάσεις μας, έχουν επίσης τεθεί υπόψη και της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, από όπου ομοίως έχει υπάρξει θετική καταρχήν αντιμετώπιση.

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020