Συντάκτης: Konstantina

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Καταστάσεις ποινικών υποθέσεων που θα εκδικαστούν στις 19 Απριλίου

 

Επισυνάπτονται οι καταστάσεις με τις ποινικές υποθέσεις που θα εκδικασθούν στις 19 Απριλίου 2021 λόγω παραγραφής, αρμοδιότητας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΔΠΑ 14495/2020: Αγωγή 105 ΕισΝΑΚ – Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε υπαλλήλους, οι οποίοι αρχικώς είχαν εργασθεί σε φορέα του Ελληνικού Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και εν συνεχεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και διατηρήσεως του δικαιώματος του εργαζομένου να επιλέξει τον ασφαλιστικό του φορέα.

ΔΠΑ 14495/2020, 18ο Τμήμα

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων – νέα στρατηγική για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, την εξάρθρωση των εγκληματικών επιχειρηματικών μοντέλων, την προστασία και την ενδυνάμωση των θυμάτων

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για (2021-2025), η οποία εστιάζεται στην πρόληψη του εγκλήματος, στην προσαγωγή των διακινητών στη δικαιοσύνη και στην προστασία και ενδυνάμωση των θυμάτων.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ελευθερία έκφρασης vs τιμής – Παρουσίαση Χ. Βρεττού

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση της Χριστίνας Α. Βρεττού (Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Παν/μιου Αθηνών), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο νομικό σεμινάριο του e-help Desk/Με Το Δικηγόρο για Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους με θέμα: Ελευθερία κριτικής vs. τιμής. Όρια και δικονομικά προαπαιτούμενα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

My.gov.gr – Οι πολίτες αποκτούν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στη θυρίδα τους στο gov.gr

Πρόσβαση στη θυρίδα τους στο gov.gr με εύκολο και γρήγορο τρόπο έχουν πλέον οι πολίτες, καθώς τίθεται σε λειτουργία το my.gov.gr.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Έρευνα για νέους και Ασκούμενους δικηγόρους

Οι νέοι και ασκούμενοι δικηγόροι αποτελούν διαχρονικά την πιο ευάλωτη ομάδα του δικηγορικού κλάδου. Έχοντας μόλις αποφοιτήσει ή λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βρίσκονται στην αφετηρία ενός επαγγελματικού στίβου μετ’ εμποδίων.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: νέα πενταετής στρατηγική για την ενίσχυση της συνεργασίας πανευρωπαϊκά και για καλύτερη χρήση των ψηφιακών εργαλείων για έρευνες

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία δίνει έμφαση στην ενίσχυση της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας, στην καταπολέμηση των δομών του οργανωμένου εγκλήματος και των εγκλημάτων υψηλής προτεραιότητας, στην αφαίρεση των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες και στην ανταπόκριση, με σύγχρονο τρόπο, στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΑΠΔΠΧ: Διαγραφή στοιχείων πελάτη και διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών διαφημιστικών μηνυμάτων

Η Αρχή κάλεσε τον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσαρμόσει  τις διαδικασίες του ώστε η διαγραφή των στοιχείων πελάτη που δεν έχει δώσει ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, να διασφαλίζει τη διαγραφή των στοιχείων του και από τις λίστες αποδεκτών μηνυμάτων με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020