Συντάκτης: Konstantina

Οι τομές στο νέο φορολογικό που αφορούν τους δικηγόρους

Του Γιώργου Καραχάλιου, Δικηγόρου, ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου, Νομικός Σύμβουλος ΣΙΣΕΜΑ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο 2ου τεύχους το magazinο Με Το Δικηγόρο, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.

Εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε το προσχέδιο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, οι τομές του οποίου θα επιχειρηθεί με το παρόν να αποδελτιωθούν, ιδίως όσον αφορά τους δικηγόρους.

Ο προϋπολογισμός του 2020 θέτει τις βάσεις για τον τερματισμό της υπερφορολόγησης και της αποεπένδυσης που χαρακτήρισαν την περίοδο 2016-2018 και λαμβάνει επίσης σημαντικά υπ’ όψιν του το δεδομένο,  ότι την ίδια περίοδο αυξήθηκαν ταυτόχρονα και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το δημόσιο κατά επιπλέον 18,1 δισ. ευρώ.

Οι αλλαγές που φέρονται προς ψήφιση, περιλαμβάνουν πλήθος μεταρρυθμίσεων, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά και τα καθ’ ημάς, και εξ όσων δύναται κάθε αμερόληπτος παρατηρητής να διαπιστώσει, θα οδηγήσουν σε μεγάλη ελάφρυνση τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, που αποτελούν και την πλειονότητα ημών. Συγκεκριμένα και όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου «Φορολογική Μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»:

-ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, που αποτελούν και την πλειονότητα των δικηγόρων, θα υπάρξει από το 2020 μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα φθάνει και σε ορισμένες περιπτώσεις θα ξεπερνά τα 1.300 ευρώ, εξαιτίας της κάτωθι αναλυτικής αναφοράς στις σημαντικές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, με προεξάρχουσα τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9%. Συγκεκριμένα, όσοι δικηγόροι δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000, θα διαπιστώσουν από το νέο φορολογικό έτος το φόρο τους να μειώνεται κατά περίπου 60% ή διαφορετικά κατά 1.300 ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η φορολογική κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

1) Εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, θα φορολογηθούν με συντελεστή 9% από 22% που ήταν μέχρι σήμερα.

2) Εισοδήματα, από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, θα φορολογηθούν με συντελεστή 22%, όπως ήταν μέχρι σήμερα για εισοδήματα από 1 έως 20.000 ευρώ.

3) Εισοδήματα ,από 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ , θα φορολογηθούν με συντελεστή 28% από 29% που ήταν μέχρι σήμερα.

4) Εισοδήματα ,από 30.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ, θα φορολογηθούν με συντελεστή 36% αντί 37% που ήταν μέχρι σήμερα.

5) Εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ,  θα φορολογηθούν με συντελεστή 44% αντί 45% που ήταν μέχρι σήμερα.

-ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ: Μειώνεται για την τρέχουσα χρήση ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% ενώ το 2020 ο συντελεστής θα μειωθεί περαιτέρω στο 20%.

-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Με το νέο πλαίσιο αλλαγών, όλα τα προς πώληση ακίνητα, κατασκευής από το 2006, ότε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο ΦΠΑ σε ακίνητα,  θα απαλλάσσονται από τον φόρο αυτόν. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να ευνοήσει ιδιαίτερα την αγορά ακινήτων, γεγονός που ωφελεί εμμέσως και τη σχετική αγορά των δικηγόρων αλλά και πλήθος άλλων επαγγελματιών που σχετίζονται με αγοραπωλησίες ακινήτων.

– ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ: Παρά την από πολλών ετών ψήφιση και επαπειλούμενη εφαρμογή της, η σχετική διάταξη για την επιβολή φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων (αρ. 41 Ν. 4172/2013) αναστέλλεται διαρκώς και δεν εφαρμόζεται, σκοπεύεται δε  και η περαιτέρω αναστολή του για ακόμα τρία χρόνια (ως 31-12-2022) και η εφαρμογή του θα επανεξεταστεί κατά τον   μετά την παρέλευση της τριετίας χρόνο.

-ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΑ 300 ΕΥΡΩ ΑΠΟ 500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

–ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: Πλέον και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς. Για τον υπολογισμό του 30% λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα.

-ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ: Η νέα ρύθμιση αυξάνει από 12 σε 24 τις μηνιαίες δόσεις, ενώ για τις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς και τα φορολογικά πρόστιμα, αυξάνεται από τις 24 στις 48 δόσεις. Η νέα πάγια ρύθμιση για τις οφειλές προς την εφορία ενεργοποιείται από τις αρχές του επόμενου έτους, για να εφαρμοστεί στις οφειλές που θα βεβαιωθούν το 2020.

Οι ανωτέρω εξαγγελίες, οι οποίες φέρονται προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή και έχουν αποσταλεί και στους Θεσμούς προς έγκριση, έχουν ορθή βάση και κατεύθυνση και οδηγούν σε οφέλη τους επαγγελματίες και δη τους δικηγόρους, οι οποίοι μέσω αυτών, θα διαπιστώσουν άμεσες και έμμεσες βελτιώσεις στα φορολογικά και οικονομικά τους δεδομένα. Και βέβαια να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες, τα ως άνω μέτρα είναι μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης αλλά και παράλληλα μέτρα φορολογικής συμμόρφωσης.

 

Άποψη: Προς ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα των Δικηγόρων και Αυτοαπασχολουμένων

Του Επαμεινώνδα Ατσαβέ, Δικηγόρου, Υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο 2ου τεύχους το magazinο Με Το Δικηγόρο, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.

Η βασική κριτική του δικηγορικού σώματος στον ν.4387/2016 είναι ότι οδηγούσε στην αφαίμαξη των εισοδημάτων των δικηγόρων. Ειδικότερα η  ασφαλιστική επιβάρυνση, λόγω της σύνδεσης των εισφορών με το εισόδημα, σε συνδυασμό με την φορολογική επιβάρυνση, οδηγούσε το 70% και άνω του εισοδήματός μας στο κράτος. Παράλληλα τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων, ειδικά για όσους δήλωναν υψηλά εισοδήματα, έχοντας και πολλά χρόνια ασφάλισης, καταδεικνύουν την έλλειψη ανταποδοτικότητας του συστήματος και δημιουργούν ασφαλιστικό αντικίνητρο υπαγωγής στην ασφάλιση, αλλά και απόκρυψης εισοδημάτων. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία έτη εφαρμογής του νόμου 4387/2016, η συνολική συνεισφορά των αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών στο ασφαλιστικό σύστημα ανέρχεται μόλις στο 16%, σε σχέση με τους μισθωτούς.

Η κριτική αυτή έγινε δεκτή και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου με τις γνωστές αποφάσεις του, υποχρεώνει την νέα Κυβέρνηση, να νομοθετήσει, αλλάζοντας και μετατρέποντας το ασφαλιστικό μας σύστημα, προς ένα δίκαιο και ανταποδοτικό σύστημα, προς όφελος όλων των ασφαλισμένων και των κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης περιλαμβάνεται:

 1. Αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις, στις περιπτώσεις που το άθροισμα επικουρικής-κύριας υπερέβαινε τα 1300 ευρώ και είχε περικοπεί, βάσει του νόμου 4387/2016.
 2. Αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις σε όσους είχαν πολλά έτη ασφάλισης
 3. Νέο, απλό και καινοτόμο σύστημα εισφορών των αυτοαπασχολούμενων.

Ειδικότερα, αποσυνδέεται η υποχρέωση καταβολής εισφορών από  το εισόδημα, αλλά και τα έτη ασφάλισης, δημιουργώντας επίπεδα εισφορών τόσο για την κύρια σύνταξη, όσο και για την επικουρική και το εφάπαξ. Έκαστος μπορεί να χτίσει την σύνταξη που επιθυμεί είτε μέσω του αναδιανεμητικού συστήματος, που ισχύει στις κύριες συντάξεις, είτε της νοητής κεφαλαιοποίησης, μέσω των ατομικών μερίδων ασφάλισης στις επικουρικές, όπως και το εφάπαξ. Το κατώτατο επίπεδο εισφορών, σε συνδυασμό με την μείωση της φορολογίας, σαφώς και καταλήγει σε θετικό πρόσημο, ακόμα και για τα χαμηλά εισοδήματα, κάτω των 10.000 ευρώ. Ήδη το σύστημα αυτό το επιδοκίμασαν οι εκπρόσωποι των φορέων των αυτοαπασχολουμένων με κοινή τους δήλωση.

Παράλληλα, αποσυνδέεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από τον κατώτατο μισθό, ενώ προβλέπεται ειδική ρύθμιση και χαμηλότερο επίπεδο εισφορών για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα, με την κατάργηση της υποχρέωσης επιστροφής της εισφοράς τους για το μέλλον, όπως ισχύει μέχρι σήμερα με τον νόμο 4387/2016. Μάλιστα, από το δεύτερο επίπεδο εισφορών και πάνω, η εισφορά υγείας, παραμένει σταθερή, οδηγώντας το υπόλοιπο μέρος των καταβαλλόμενων εισφορών, εκάστου επιπέδου εισφορών, στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης και στην αύξηση αυτής, παρέχοντας ασφαλιστικό κίνητρο επιλογής ανωτέρας κατηγορίας εισφοράς.

Ειδικά για τους δικηγόρους, περιλαμβάνονται μέχρι τώρα στα σχέδια της Κυβέρνησης:

 1. Ο συμψηφισμός των γραμματίων προκαταβολής εισφορών με τις καταβλητέες εισφορές. Εφόσον, μέσω των γραμματίων προκαταβληθούν παραπάνω εισφορές από την επιλεγείσα κατηγορία εισφορών, το υπερβάλλον ποσό είτε θα συμψηφίζεται με επόμενη χρήση, είτε θα επιστρέφεται στον ασφαλισμένο κατ’επιλογή του.
 2. Η υποχρέωση προκαταβολής εισφορών για τους εμμίσθους δικηγόρους εξαντλείται εφόσον καταβληθεί από την έμμισθη σχέση τους, τόσο από την εισφορά εργοδότου, όσο και εργαζομένου (13,37% για τον εργοδότη-εντολέα και 6,67% για τον έμμισθο δικηγόρο) τουλάχιστον το ποσό των 210 ευρώ μηνιαίως, που αποτελεί και το ελάχιστο επίπεδο εισφορών των αυτοαπασχολουμένων. Σε περίπτωση που αυτό επιτευχθεί, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος.
 3. Με την ενσωμάτωση του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ και την δημιουργία του e–ΕΦΚΑ, μεσοπρόθεσμα εκδίδεται ενιαίο ειδοποιητήριο εισφορών, με μία ταυτότητα πληρωμής, ενώ και οι προκαταβληθείσες εισφορές εκ των γραμματίων προείσπραξης, θα μπορούν να συμψηφίζονται με το σύνολο των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των δικηγόρων σε κύρια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ.
 4. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, μελετάται η αναμόρφωση του καθεστώτος των τίτλων κτήσης. Ως γνωστόν σήμερα οι τίτλοι κτήσης ισχύουν μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ με υποχρέωση καταβολής εισφοράς τόσο για την κύρια ασφάλιση, όσο και για την υγεία. Η πρόταση είναι η σημαντική μείωση του άνω ποσού, με την ταυτόχρονη κατάργηση υποχρέωσης καταβολής εισφορών. Η λύση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να περιλαμβάνει και τους ασκούμενους δικηγόρους.

Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός του κυβερνητικού επιτελείου, θα ολοκληρωθεί, εφόσον ολοκληρωθούν οι αναλογιστικές μελέτες, που απαιτούν οι άνω παρεμβάσεις, αλλά και η μελέτη επάρκειας του συστήματος και των παροχών. Ο δρόμος για τον καθιέρωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και ανταποδοτικού συστήματος δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, έχει ήδη ανοίξει.

Δελτίο Τύπου: Συνεδρίαση Δ.Σ. Δ.Σ.Α. της 16ης Ιανουαρίου: Νομική Βοήθεια – Σωματεία – Αίθουσες δικαστηρίων

Αθήνα, 21-01-2019

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών της 16ης-1-2020 ολοκληρώθηκε επιτέλους η συζήτηση για τη Νομική Βοήθεια, με την ομόφωνη ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας Νομικής Βοήθειας. Μετά από περίπου ένα χρόνο που θέτουμε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα, έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι κατά το ότι προχωράμε επιτέλους ένα βήμα μπροστά. Αρκεί βεβαίως ο Κανονισμός αυτός να τηρηθεί απαρέγκλιτα. Συγχαρητήρια οφείλονται σε όλους όσους συνέβαλαν και ιδίως στο σύμβουλο του ΔΣΑ Ζώη Σταυρόπουλο που ασχολήθηκε συστηματικά και επίμονα.

Ωστόσο, για το όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, δεν δόθηκε καμία απολύτως απάντηση. Ειδικότερα, δεν δόθηκε καμία απάντηση:

 • για τη λίστα των 17 παράνομων διορισμών (αντιθέτως ενημερωθήκαμε ότι ακόμα και σήμερα από την ίδια λίστα διορίζονται) (!),
 • για το πως είναι δυνατό Σύμβουλος, και παράλληλα έμμισθος συνεργάτης του ΔΣΑ, να ορίζεται ως υπεύθυνος διορισμών στη Νομική Βοήθεια, ενώ ταυτόχρονα να διορίζεται και ο ίδιος στη Νομική Βοήθεια (!),
 • πώς είναι δυνατόν ενώ είχε γίνει ήδη σειρά καταγγελιών εις βάρος του συγκεκριμένου Συμβούλου για τους διορισμούς στη Νομική Βοήθεια, να συνεχίζει να ορίζεται ως υπεύθυνος διορισμών (!),
 • πώς είναι δυνατό λίγοι συνάδελφοι να φτάνουν το ετήσιο όριο των 15.000 ευρώ, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα,
 • γιατί τόσο καιρό δεν τηρήθηκε κάποια ελάχιστη διαδικασία διαφάνειας, όπως είχαμε προτείνει.

Δυστυχώς, όχι μόνο δε δόθηκε καμία απάντηση, αλλά αντιθέτως ακολουθήθηκε η τακτική των συμψηφισμών με το παρελθόν και η κριτική (!) στην ασκούμενη κριτική.

Ωστόσο, όπως ειπώθηκε και από άλλους στο Διοικητικό Συμβούλιο «αυτά που ακούγονται σε αυτή τη θητεία, δεν έχουν ακουστεί ξανά».

Η λογική, όμως, του «κουκουλώματος» και του «μοιράζουμε την πίτα μεταξύ μας» είναι που έχει απαξιώσει στη συνείδηση του κόσμου τους συνδικαλιστές. Για αυτό θα είμαστε συνεχώς απέναντι σε τέτοιες λογικές.

Τέλος, καλούμε να δοθούν στη δημοσιότητα τα Πρακτικά (και) του συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβουλίου, για να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματα τους.

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τα Σωματεία, μετά την επίμονη ανάδειξη και αυτού του ζητήματος από πλευράς μας, αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής για να θέσει τους όρους διαφάνειας που απαιτούνται. Αυτό, ωστόσο, δεν παραγράφει όσα ήδη έχουν γίνει, για αυτό θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα οι μέχρι σήμερα διορισμοί από τον Πρόεδρο (κάτι που έχουμε επανειλημμένως ζητήσει, ματαίως μέχρι στιγμής).

Τέλος, ζητήσαμε να αναδειχθεί η τραγική κατάσταση που επικρατεί στις αίθουσες της Ευελπίδων και του Εφετείου και να απαιτηθούν άμεσες λύσεις. Συγκροτήθηκε και για αυτό το ζήτημα σχετική επιτροπή.

Όπως είπαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάποιοι ασχολούμαστε γιατί θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε, ενώ άλλοι για να χτίσουν συνδικαλιστικές ή/και επαγγελματικές καριέρες. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Για αυτό, όσο ασχολούμαστε, θα προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι για όλους και όχι για κάποιους.

Συνέντευξη του υπουργού εργασίας Γιάννη Βρούτση στη συντακτική μας ομάδα

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο 2ου τεύχους το magazinο Με Το Δικηγόρο, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου και σε ποιες συντάξεις αναφέρεται; 

Τις προάλλες το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τις βασικές αρχές της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Ο χρονικός ορίζοντας κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νομοσχέδιου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2020. Πρόκειται για μία σημαντική μεταρρύθμιση που οι βασικές του αρχές στηρίζονται στην απλότητα, στην ελευθερία επιλογής και στην ευελιξία. Τα πεδία που έχουν «κλειδώσει» και είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του ΣτΕ από 4/10/2019 είναι:

 1. Αποκατάσταση των επικουρικών συντάξεων, στις περιπτώσεις που το άθροισμα επικουρικής-κύριας υπερέβαινε τα 1300 ευρώ, που περικόπηκαν το 2016
 2. Νέοι βελτιωμένοι συντελεστές αναπλήρωσης των συντάξεων ειδικά για τα πολλά έτη ασφάλισης κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση των κύριων συντάξεων
 3. Από1-1-2020 θα εφαρμοστεί το νέο καινοτόμο ελεύθερο σύστημα εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

Ασφαλώς θα περιμένουμε και το αποτέλεσμα της πιλοτικής δίκης του ΣτΕ για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις διεκδικήσεων των συνταξιούχων το οποίο θα είναι απολύτως σεβαστό για την κυβέρνηση.

Ποια είναι η φιλοσοφία του νέου Ασφαλιστικού, και τι καινοτομίες εισάγει, εκτός από την ελεύθερη επιλογή εισφορών;

Το νέο σύστημα διαπνέεται από μία καινοτόμα διάθεση βασισμένο σε αρχές και άξονες που είναι οι ακόλουθοι:

 1. Είναι απλό και κατανοητό από όλους.
 2. Αποσυνδέεται από τα χρόνια ασφάλισης και τις γνωστές κλάσεις του παρελθόντος
 3. Αποσυνδέεται από το εισόδημα και έτσι παύει το νέο ασφαλιστικό να είναι φορολογικό
 4. Αποσυνδέεται από την αύξηση του κατώτατου μισθού
 5. Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα
 6. Ευελιξία στην επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στην αρχή κάθε έτους
 7. Ειδική πρόνοια για όλους τους νεοεισερχόμενους στον επαγγελματικό βίο (και όχι μόνο στους νέους επιστήμονες) χωρίς η εισφορά τους να αποτελεί οφειλή για το μέλλον όπως ισχύει μέχρι σήμερα
 8. Ειδικό προστατευτικό πλαίσιο για τον πρωτογενή τομέα (αγρότες, αλιείς, κτηνοτρόφοι)

Τι απαντάτε στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ ότι με τις παραπάνω αλλαγές επιβαρύνονται οι νέοι ασφαλισμένοι και τα χαμηλά εισοδήματα ; 

 Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων θα είναι ωφελημένοι μέσα από τον συνδυασμό της ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης που είναι ήδη στην Βουλή.

Όσοι βρίσκονται με ετήσια εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ είναι προφανώς ωφελημένοι. Για όλες τις κατηγορίες που βρίσκονται μέχρι τα 10.000 ευρώ, στην πλειοψηφία τους, είναι ωφελημένοι καθώς η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% δημιουργεί όφελος 1300 ευρώ το οποίο υπερκαλύπτει την μικρή αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς.  Παράλληλα, διατηρείται και διευρύνεται η ειδική μέριμνα μικρής ασφαλιστικής εισφοράς για όλους τους νέους ασφαλισμένους (και όχι μόνο για τους νέους επιστήμονες) μέχρι 5 έτη.

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος: Νέες ασκήσεις ισορροπίας για τους δικηγόρους

Το editorial του 2ου τεύχους το magazinο Με Το Δικηγόρο, όπως δημοσιεύτηκε στο protothema.gr.

Το 2019 μας αποχαιρετά με σημαντικές αλλαγές και με την προσδοκία καλύτερων ημερών για όλους, σε εθνικό και ατομικό επίπεδο.

Για εμάς τους δικηγόρους, μας αποχαιρετά και με τις αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν σε σημαντικά σημεία αντισυνταγματικό το «νόμο Κατρούγκαλου» για το ασφαλιστικό, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο αγώνων του δικηγορικού σώματος που ξεκίνησαν το 2016. Μας αποχαιρετά επίσης με την εξαγγελία και ψήφιση φορολογικών ελαφρύνσεων, που όμως απέχουν σημαντικά από τις αναγκαίες τομές που όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουμε ανάγκη, ώστε επιτέλους να μπορούμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε πράγματι «ελεύθεροι» επαγγελματίες και όχι υπάλληλοι του κράτους.

Το 2020 μας αναμένει με τη διαμόρφωση ενός νέου σκηνικού, στο οποίο καλούμαστε και πάλι να προσαρμοστούμε, και να δοκιμάσουμε τις ικανότητες μας σε νέες ασκήσεις ισορροπίας, αφού οι αβεβαιότητες, οι πειραματισμοί και οι αστοχίες δε λένε δυστυχώς να εκλείψουν. Το πρώτο και μεγαλύτερο βεβαίως ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε το νέος έτος είναι το νέο ασφαλιστικό σύστημα, που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει τον Ιανουάριο. Πάγια θέση μας ήταν και είναι ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να έχει φοροεισπρακτικό χαρακτήρα.

Την ίδια θέση είχαμε και το 2016, την ίδια θέση έχουμε και σήμερα, σε αντίθεση με άλλους που άλλα έλεγαν τότε και άλλα λένε τώρα. Τη θέση αυτή, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, φαίνεται να τη συμμερίζεται και η κυβέρνηση. Ωστόσο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και εγρήγορση, ώστε τις όποιες μεταρρυθμίσεις να μην τις επωμιστούν οι ασθενέστεροι. Έχουμε ήδη εκφράσει τη θέση μας ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία απολύτως αύξηση στην κατώτερη εισφορά. Εν αναμονή, λοιπόν, του νομοσχεδίου που θα παρουσιαστεί, οφείλουμε ως δικηγορικό σώμα να πάρουμε σαφείς, βιώσιμες και δίκαιες για όλους θέσεις.

Ταυτόχρονα, το 2020 μας αναμένει η εφαρμογή της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, η οποία, ως ψηφίστηκε, θα λαμβάνει χώρα σε τέτοια έκταση που παρόμοιο παράδειγμα δεν γνωρίζουμε να υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Δυστυχώς, ακόμα μια φορά επαναλαμβάνονται πειραματισμοί, που υπονομεύουν τον ίδιο το θεσμό της διαμεσολάβησης. Όπως τον υπονόμευσε και η ξαφνική επιβολή του «εντύπου διαμεσολάβησης», επί ποινή απαραδέκτου της κατάθεσης της αγωγής, που ψηφίστηκε ημέρα Πέμπτη για να αρχίσει να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα (ευτυχώς η αστοχία αυτή εν μέρει διορθώθηκε, με ψήφιση νέας τροπολογίας)! Το δικηγορικό σώμα θα πρέπει, λοιπόν, να προσαρμοστεί σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα να είναι έτοιμο ώστε άμεσα να απαιτήσει τις διορθώσεις και αλλαγές που είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθούν.

Και σα να μην έλλειπαν οι αβεβαιότητες και οι πειραματισμοί, προστέθηκαν και οι νομοθετικές αστοχίες, με κυριότερη την, μέσω εκπρόθεσμης τροπολογίας, επαναφορά του –αντισυνταγματικού- δικαστικού ενσήμου στις υποθέσεις πολυμελούς. Εν προκειμένω τα αντανακλαστικά του δικηγορικού και δικαστικούς σώματος ευτυχώς υπήρξαν άριστα, καθώς τόσο ο ΔΣΑ όσο και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και διοικητικοί δικαστές εξέφρασαν την έντονη αντίθεση τους και κάλεσαν την πολιτεία να καταργήσει άμεσα τη σχετική διάταξη (κάτι που η τελευταία δήλωσε ότι θα το εξετάσει).

Δυστυχώς, η έλλειψη οράματος, στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού τόσο από την πολιτεία, κυρίως, όσο και από τις συνδικαλιστικές μας ηγεσίες, επιφέρουν τα αποτελέσματα αυτά. Ο χώρος της Δικαιοσύνης ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε στη χώρα μας με τη δέουσα προσοχή και τον απαιτούμενο σεβασμό. Από την άλλη, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι υπάρχουν και θετικά σημάδια και προϋποθέσεις, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για γενναίες μεταρρυθμίσεις τόσο στο χώρο της Δικαιοσύνης εν γένει όσο όμως και σε ό,τι αφορά εμάς τους δικηγόρους ειδικότερα. Με σύνθεση, δουλειά, συνέργειες και συνεργασίες, μπορούμε να επιτύχουμε.

#metodikigoro

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Επικεφαλής Συνδυασμού
«Ο Δικηγόρος, Όλοι εμείς, μαζί»

https://www.protothema.gr/blogs/dimitris-anastasopoylos/article/960261/nees-askiseis-isorropias-gia-tous-dikigorous/

 

Δελτίο Τύπου: Επιστολή στον Υπ.Δικαιοσύνης και όλους τους βουλευτές δικηγόρους για την κατάργηση του Δικ.Ενσήμου και της υποχρεωτικής έγγραφης ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση

Αθήνα, 2-12-2019

Στο πλαίσιο της επαναφοράς του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και της πρόβλεψης υποχρεωτικής έγγραφης ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση, εστάλη σήμερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και όλους τους βουλευτές δικηγόρους η ακόλουθη επιστολή της Παράταξής μας με αίτημα την άμεση κατάργησή τους:

“Όπως έχει καταστεί ευρέως γνωστό, με πρόσφατη, αιφνιδιαστική τροπολογία της 28ης Νοεμβρίου 2019 -πλέον άρθρο 42 του Ν.4640/2019 για τη διαμεσολάβηση- επαναφέρεται αναδρομικά το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, λίγο μόνον καιρό μετά την κατάργησή της.

Η ως άνω ρύθμιση αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως έχει, άλλωστε, γίνει δεκτό και από τη νομολογία των δικαστηρίων μας. Και αυτό γιατί έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 20 παρ. 1 του Σ. που κατοχυρώνει το δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, καθώς και στο αντίστοιχο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να θέτουν αδικαιολόγητους δικονομικούς φραγμούς στην παροχή της ως άνω προστασίας. Αυτό ακριβώς όμως συμβαίνει εν προκειμένω με την επίμαχη ρύθμιση, καθώς επιβάλλει δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος στον πολίτη που επιθυμεί την προσφυγή του στη δικαιοσύνη, ιδίως στον οικονομικά ασθενέστερο.

Η επαναφορά του αντισυνταγματικού δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αποτελεί μείζον δικαιοπολιτικό ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει ανεπίλυτο. Ο δε τρόπος με τον οποίο νομοθετήθηκε προσβάλλει και το δικηγορικό σώμα, τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης.

Αιτούμεθα, λοιπόν, τις άμεσες ενέργειές σας για την κατάργηση της ως άνω ρύθμισης.

Στην ίδια κατεύθυνση, ως προς τις ρυθμίσεις του Ν.4640/2019 για τη διαμεσολάβηση, και το άρθρο 3 παρ.2 αυτού που προβλέπει την υποχρεωτική κατάθεση του ενημερωτικού εγγράφου για τη διαμεσολάβηση με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής, επί ποινή απαραδέκτου μάλιστα αυτής, είναι σφόδρα προβληματικό και θα πρέπει επίσης να καταργηθεί, καθώς προσθέτει μια ακόμα περιττή γραφειοκρατία κατά την άσκηση του λειτουργήματος μας, υπονομεύοντας εν τέλει τον ίδιο τον θεσμό που υποτίθεται εξυπηρετεί”.

Δελτίο Τύπου: Ο Παναγιώτης Περάκης νέος Αντιπρόεδρος του CCBE

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019

Σήμερα στις Βρυξέλλες, ο Παναγιώτης Περάκης, Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, άξιος και διακεκριμένος συνάδελφος, εξελέγη Αντιπρόεδρος του CCBE με 143 ψήφους. Σημειώνεται ότι ο CCBE αποτελεί τον φορέα που εκπροσωπεί τους Δικηγορικούς Συλλόγους 45 κρατών και κατ’ επέκταση περίπου 1.200.000 δικηγόρους στην Ευρώπη.

Μια  σημαντική ημέρα για τους Έλληνες δικηγόρους καθώς ένας εξ ημών κατέχει πλέον μια σημαντική θέση σε έναν από τους σημαντικούς φορείς εκπροσώπησης.

Συγχαρητήρια Παναγιώτη και καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά σου!

Δελτίο Τύπου: Τι συμβαίνει επιτέλους με τους διορισμούς δικηγόρων στις αρχαιρεσίες σωματείων; Γιατί κάποιοι διορίζονται και κάποιοι άλλοι όχι;

Αθήνα, 27-11-2019

      Με έκπληξη τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε τη δημόσια διαμάχη ανάμεσα στον Πρόεδρο του ΔΣΑ και τη Συντονιστική Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. αλλά και τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, για το εάν τις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα πρέπει να τις διεξαγάγουν δικηγόροι ή δικαστές (βλ.σχετικώς την από 24-11-2019 Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής και την από 25-11-2019 Απάντηση του Προέδρου της Ε.Δ.Ε., όπου εμπεριέχεται και η από 20-11-2019 Επιστολή της ΓΣΕΕ). Ευθύς εξαρχής δηλώνουμε ότι οι δικηγόροι είναι σε θέση να διασφαλίσουν πλήρως τις εν λόγω αρχαιρεσίες και οποιαδήποτε σκέψη για μεταβολές στο υπάρχον καθεστώς είναι απολύτως καταδικαστέα

        Ωστόσο, επανέρχεται εκ νέου το ζήτημα της επιλογής των δικηγόρων που ορίζονται στις αρχαιρεσίες αυτές, όπως θέσαμε και στο Δ.Σ. της 18-11-2019, όταν συζητήθηκε το ζήτημα της ΓΣΕΕ, καθώς θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφάνεια. Στα πλαίσια, δε, του ίδιου Δ.Σ. ζητήσαμε να ενημερωθούμε για ποιο λόγο έχει προκληθεί ξαφνικά αυτό το ζήτημα, ήτοι η ΓΣΕΕ να επιθυμεί να ορίζονται δικαστές και όχι δικηγόροι στις αρχαιρεσίες τους. Σχετικώς μας απεστάλησαν επιστολές και έγγραφα του 2002 και 2016. Προκαλείται, λοιπόν, εύλογη απορία, για το ποια είναι η πραγματική αιτία που έχει προκαλέσει σήμερα τη διαμάχη αυτή και θα πρέπει να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

       Όπως είναι γνωστό, εδώ και καιρό έχουμε επισημάνει την παράτυπη διαδικασία διορισμού δικηγόρων στις αρχαιρεσίες σωματείων, καθώς επικρατεί πλήρης αδιαφάνεια (αναλυτικά μπορεί να δει κανείς στο από 8-4-2019 Δελτίο Τύπου του Συνδυασμού μας). Αντί να ορίζονται οι δικηγόροι με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφάνεια, και με έμφαση κυρίως στους νέους δικηγόρους, ακολουθείται σε σημαντικό βαθμό η λογική των «ημετέρων». Μάλιστα, στο Δ.Σ. της 8-10-2019, με αφορμή τη συζήτηση για τη συμμετοχή των δικηγόρων στις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ρωτήσαμε τον κο Πρόεδρο αν οι διορισμοί και σε αυτά τα σωματεία γίνονται με τον «ίδιο» τρόπο, για να λάβουμε την απάντηση «Ναι εγώ τους διορίζω». Έτσι, άλλοι δικηγόροι δεν έχουν διοριστεί ποτέ ενώ άλλοι διορίζονται επανειλημμένως, δημιουργώντας ένα Σύλλογο με μέλη δύο ταχυτήτων. Η τακτική αυτή, η οποία ακολουθείται δυστυχώς και στη νομική βοήθεια, είναι απολύτως καταδικαστέα.

       Στο ίδιο πλαίσιο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και η φράση από την ως άνω Επιστολή της ΓΣΕΕ «Σύμφωνα μάλιστα με τα διαθέσιμα στοιχεία και καταγγελίες των μελών μας καταδεικνύονται σοβαρά προβλήματα ιδίως σε σχέση με την τοποθέτηση δικηγόρων με βάση επαγγελματικούς ή άλλους δεσμούς που υπάρχουν με κάποια συνδικαλιστική παράταξη ή με κάποιο πολιτικό κόμμα καθώς και την έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εκλογική διαδικασία του ν.1264/1982». Η φράση αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και θα πρέπει η ΓΣΕΕ να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις δημοσίως.

       Για μια ακόμα φορά, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για πλήρη διαφάνεια και στη διαδικασία διορισμού δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες σωματείων. Ακόμα, δε, αναμένουμε να λάβουμε τα στοιχεία των διορισμών που έχουν λάβει χώρα μέχρι και σήμερα, τα οποία, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, δεν μας δίνονται.

       Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επιστολές του Προέδρου Ε.Δ.Ε. και της ΓΣΕΕ, τους επισημαίνουμε ακόμα μια φορά ότι οι δικηγόροι επιτελούν κάθε φορά τα καθήκοντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτελώντας θεσμικούς εγγυητές κάθε διαδικασίας που καλούνται να διεκπεραιώσουν. Οι συνδικαλιστικές διαμάχες δεν μπορούν να αφορούν, και δεν αφορούν, το σύνολο του δικηγορικού σώματος.

      

      

  

 

Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή Δ. Αναστασόπουλου στην κοινοβουλευτική διαδικασία για τις τροποποιήσεις στον νΠΚ και νΚΠΔ

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2019

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, επικεφαλής του Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος, Όλοι εμείς μαζί» και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Themis, συμμετείχε στη συνεδρίαση για την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα και τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και εκπροσώπων όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, σε μια διαδικασία υψηλού επιπέδου, ο Δ. Αναστασόπουλος τοποθετήθηκε για την πορεία υιοθέτησης των νέων νομοθετικών κειμένων, για τις επιμέρους αλλαγές που επιδιώκεται να λάβουν χώρα με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο, αλλά και για τις αναγκαίες πρωτοβουλίες τις οποίες οφείλει να λάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ομαλή εφαρμογή τους.

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου αναμένεται να εισαχθεί τη Δευτέρα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

 

Δελτίο Τύπου: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Καθηγητή Ν. Ανδρουλάκη

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2019

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο χαμό του Καθηγητή μας Ν. Ανδρουλάκη.  Ο εκλιπών αποτέλεσε μια από τις σπουδαιότερες φυσιογνωμίες του Ποινικού Δικαίου στη χώρα μας, με πλούσια και πολυσχιδή δράση: μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής του Τομέα Ποινικών Επιστημών, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών, μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, διακεκριμένος Δικηγόρος. Μεταξύ πολλών άλλων, ξεχωρίζουν οι καρποί της συγγραφικής δραστηριότητάς του, σημείο αναφοράς του νομικού κόσμου μέχρι και σήμερα.

Η απώλειά του καθιστά όλους τους θεράποντες του Ποινικού Δικαίου, δικαστές, δικηγόρους και νομικούς, πολύ φτωχότερους. Μόνη παρηγοριά η σπουδαία παρακαταθήκη του: η λαμπρή διδασκαλία του και το ανεπανάληπτο έργο του.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

 

 • 1
 • 2
 • 9
Ο Δικηγόρος όλοι εμείς μαζί - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2019