Συντάκτης: Konstantina

Τα ονοματεπώνυμα όσων καθυστερούν να δημοσιεύσουν αποφάσεις ζητά η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Έρευνα για τις γυναίκες δικηγόρους

Οι γυναίκες αποτελούν σήμερα την πλειοψηφία του δικηγορικού σώματος. Παρά ταύτα το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να εξασκήσουν το επάγγελμα/λειτούργημα μας παραμένει σε μεγάλο βαθμό εχθρικό. Η γυναίκα δικηγόρος καλείται καθημερινά να ισορροπήσει μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να αντιπαρέλθει τις διακρίσεις και τις ανισότητες εις βάρος της και να ξεπεράσει τα κάθε είδους εμπόδια που συχνά εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε να εντοπίσουμε επακριβώς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δικηγόροι κατά την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, και την έκταση τους, ώστε να λάβουν χώρα στοχευμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τους.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Στο Υπουργικό Συμβούλιο η Αναθεώρηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Το Σχέδιο Νόμου για την αναθεώρηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος για το οικογενειακό δίκαιο και τη συνεπιμέλεια

Από την εμφάνιση του Δημήτρη Αναστασόπουλου στην Εκπομπή του Φώτη Καρύδα  socalnet για τη συνεπιμέλεια και για ζητήματα εν γένει του Οικογενειακού Δικαίου.

Συνεχίστε την ανάγνωση

  1. Ζήση Χριστίνα, Δικηγόρος Αθηνών

Η προβληματική κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας καθίσταται εμφανής ήδη από την περίοδο της δικηγορικής άσκησης.  Η υποχρεωτική δεκαοκτάμηνη πρακτική άσκηση, που προηγείται της συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος, αποτελεί ένα ικανό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο υποψήφιος δικηγόρος μπορεί να μάθει, να εξοικειωθεί με το αντικείμενο και να αποκτήσει προβληματισμούς σχετικούς με ζητήματα του επαγγέλματός μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι ασκούμενοι δικηγόροι είναι σε όλους μας γνωστά. Τα ωράρια είναι εξαντλητικά, οι αποδοχές εξαιρετικά χαμηλές, ιδίως, εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, ενώ, πολλές φορές, ελλείπει η απαραίτητη ενασχόληση με ουσιαστικές εργασίες όπως η σύνταξη και επεξεργασία δικογράφων, καθώς και η ανάπτυξη νομικής επιχειρηματολογίας υπό τη συμβουλευτική καθοδήγηση των συναδέλφων που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία. Δεδομένων, δε, των συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξ αιτίας της πανδημίας, η προβλεπόμενη δεκαοχτάμηνη άσκηση έχει εκ των πραγμάτων παραταθεί λόγω της αναβολής διενέργειας του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα η ως άνω προβληματική κατάσταση να παραμένει.

Δύσκολη είναι η επαγγελματική καθημερινότητα και για τους νέους δικηγόρους, οι οποίοι με όνειρα και ελπίδες κάνουν ένα νέο ξεκίνημα χωρίς, ωστόσο, τις επιδιωκόμενες προοπτικές εξέλιξης. Η ανάγκη στήριξής τους με κάθε τρόπο τόσο από την πολιτεία όσο και από τους δικηγορικούς συλλόγους καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων, μεταξύ των καθηκόντων των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους, είναι «η μέριμνα περί της εν γένει αξιοπρεπείας των Δικηγόρων και της απονομής παρά πάσης αρχής του προς αυτούς οφειλομένου σεβασμού, κατά την ενάσκησιν του λειτουργήματος αυτών». Λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω πρόβλεψης, ο φορέας προάσπισης των δικαιωμάτων μας πρέπει να καταδεικνύει καθημερινά και με κάθε τρόπο τα προβλήματα και τα αιτήματα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

 

 

 

Η δικηγορία σήμερα μέσα από τα μάτια των ασκούμενων και νέων δικηγόρων – Δημαρά Αικατερίνη

Η δικηγορική άσκηση συνιστά το μεταβατικό στάδιο, στο οποίο ο ασκούμενος δικηγόρος καλείται να μεταβεί από τη θεωρία στην πράξη. Έχοντας αποκτήσει ένα ικανοποιητικό θεωρητικό νομικό υπόβαθρο από τη φοίτησή του στις Νομικές Σχολές της χώρας απαιτείται να προβεί στην πρακτική εφαρμογή του. Πόσο ομαλή, όμως, είναι αυτή η μετάβαση από την αποστασιοποιημένη θεωρητική γνώση, στη δικηγορική και δικαστηριακή πρακτική;

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η δικηγορία σήμερα μέσα από τα μάτια των ασκούμενων και νέων δικηγόρων – Γερασιμίδης Δημήτρης

Ο θεσμός της δικηγορικής άσκησης μεταφέρει κάθε νέο νομικό από το πεδίο της θεωρητικής προσέγγισης σε αυτό της πρακτικής. Συνεισφέρει στην επαφή του μελλοντικού δικηγόρου ή εν γένει νομικού με την απτή πραγματικότητα, την πολυπλοκότητα του επαγγέλματος και την αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο της αγοράς. Αποτελεί ακόμη σπουδαίο παράγοντα επιρροής της όποιας απόφασης σχετικά με το μελλοντικό πεδίο καριέρας του νέου νομικού. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το ρυθμιστικό πλαίσιο του θεσμού θα πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της αγοράς και στις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, όπως άλλωστε επιτάσσει η πολυεπίπεδη εξέλιξη της εποχής.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τροπολογία του Υπ. Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση εκδίκασης χιλιάδων συνταξιοδοτικών υποθέσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Την κατάθεση τροπολογίας για την επίσπευση εκδίκασης χιλιάδων συνταξιοδοτικών υποθέσεων που εκκρεμούν

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020