Άσκηση ενδίκων μέσων από τον Εισαγγελέα – Γενικές Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 465 εδ. γ, δ ΚΠΔ

Εγκύκλιος 2/2022

Άσκηση ενδίκων μέσων από τον Εισαγγελέα – Γενικές Οδηγίες   για την εφαρμογή του άρθρου 465 εδ. γ, δ ΚΠΔ. – κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Αναφορικά με την άσκηση ένδικων μέσων από τον εισαγγελέα, το άρθρο 465 εδ. γ, δ του ισχύοντος Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει ότι “η κρίση εκφέρεται μια μόνο φορά σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών” και ότι “η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου”. Κατά το μέχρι σήμερα χρονικό διάστημα υπέπεσαν στην αντίληψη μας περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 465, δηλαδή παραβίαση του κανόνα της άπαξ εισαγγελική κρίσεως για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου με τελική κατάληξη τη δικαστική απόρριψη ως απαραδέκτου του ασκηθέντος από τον εισαγγελέα ένδικου μέσου..

 

Μεταφορτώστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου, εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020