Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ Β’ 3015/8-7-2021) η υπουργική απόφαση με θέμα : Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου”

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020