ΑΣΕΠ: θέσεις νομικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ( ΑΣΕΠ) με ανακοίνωση του γνωστοποίησε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά:

στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

επτά (7)θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και

-δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19, ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται έξι ( 6) θέσεις νομικών με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και δύο ( 2) θέσεις νομικών με εξειδίκευση στο Εμπορικό ή Αστικό Δίκαιο. 

Αναλυτικά η προκήρυξη : εδώ 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020