Άρειος Πάγος: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του έως τις 19/4

Σύμφωνα με την υττ’ αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.22439/9-4-2021 (ΦΕΚ 1441/10-4-2021 τ.Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 06.00’ έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00’, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 726/5-4-2021 ανακοίνωσή μας.

Επισημαίνεται ότι:

1. Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021.

2. Στα Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου συζητούνται οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος; από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021 και, τέλος, όσες υποθέσεις εκ της φύσεώς τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου, όπως αυτή ορίζεται και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2876/9-11-2020 ανακοίνωσή μας, που έχει τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Αρείου Πάγου και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα .Πηγή: areiospagos.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020