Άρειος Πάγος: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του έως τις 12 Απριλίου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2-4-2021 (ΦΕΚ 1308/3-4-2021 τ.Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 06.00′ έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 06.00′, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 680/29-3-2021 ανακοίνωσή μας.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Εξαιρούνται της αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου:
1. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων (αναστολών), εκ των οποίων, όσες ανεστάλησαν μέχρι τούδε θα επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν και θα αρχίσουν να συζητούνται όπως και οι λοιπές νεοπροσδιοριζόμενες υποθέσεις από τη δικάσιμο της 12ης Απριλίου 2021 και μετά και
2.Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό Covid-19, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου, όπως αυτή ορίζεται και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2876/9-11-2020 ανακοίνωση μας, που έχει τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Αρείου Πάγου και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.areiospagos.gr

Πηγή: areiospagos.gr

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020