Άρειος Πάγος: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του έως τις 24 Μαίου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-5-2021 (ΦΕΚ 944/13-5-2021, τευχ.Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού ΟΟΝ/Ιϋ – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00′ έως και τη Δευτέρα, 24 Μαίου 2021 και ώρα 6.00′, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 975/10-5-2021 ανακοίνωσή μας.Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό Οονίά-19, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωσή μας, που έχει τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Αρείου Πάγου και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 1, 1Β σημείο 4 και 14 παρ. 1 της αριθμ. Δ1 σ/Γ.Π.οικ.28503/7-5-2021 (ΦΕΚ 1872/8-5-2021 τευχ.Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα Θ.ΟΟ’ έως και τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00’, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται ως εξής:

Θα διεξάγονται κανονικά οι δίκες των πολιτικών ενδίκων μέσων και των ασφαλιστικών (αιτήσεων αναστολών) ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Στα Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου θα συζητούνται οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2022, καθώς και όσες υποθέσεις εκ της φύσεώς τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Οι υποθέσεις που δεν θα εκδικαστούν, θα προσδιοριστούν εκ νέου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μετά το πέρας της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων.

Η δημοσίευση των αποφάσεων θα γίνεται κανονικά.

Θα γίνονται κανονικά οι καταθέσεις, στο τμήμα Πολιτικού και Αρχείου του Αρείου Πάγου, αιτήσεων αναίρεσης για προσδιορισμό, αιτήσεων αναψηλάφησης, προσθέτων λόγων, προτάσεων, δηλώσεων, λοιπών εγγράφων της δίκης, καθώς και η παραλαβή των σχετικών. Θα χορηγούνται με φυσική παρουσία των δικηγόρων επικυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων, απόγραφα και σχετικά έγγραφα. Θα γίνεται κανονικά η κατάθεση αναφορών στο τμήμα Επιθεώρησης, Πειθαρχικού και Νομολογίας του Αρείου Πάγου.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

1. Την υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους σε όλους τους χώρους του Αρείου Πάγου.

2. Στην είσοδο του κτιρίου θα βρίσκεται σχεδόν καθημερινά εθελοντής-τρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και θα πραγματοποιεί θερμομέτρηση σε όλους ανεξαιρέτως τους εισερχόμενους.

3. Στα ασανσέρ του κτιρίου σε όλους τους ορόφους έχουν τοποθετηθεί θήκες με απολυμαντικό υγρό για τα χέρια, με την ένδειξη «Να γίνεται χρήση του υγρού πριν το πάτημα του κουμπιού για το ασανσέρ».

4. Στους διαδρόμους και τους χώρους αναμονής των δικηγόρων και των πολιτών έχουν γίνει διαγραμμίσεις με εμφανείς ταινίες και σήματα, ώστε να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου.

5. Σε κανένα γραφείο της Γραμματείας του Αρείου Πάγου δεν θα εισέρχεται κοινό, διότι τα γραφεία είναι μικρά και δεν επαρκεί ο χώρος για να τηρηθεί η προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας. Στην είσοδο κάθε γραφείου έχει τοποθετηθεί γραφείο ή πάγκος, στον οποίο τοποθετούνται τα έγγραφα και οι δικογραφίες που παραλαμβάνονται από τους υπαλλήλους και τους δικηγόρους. Γίνεται συνεχώς υπενθύμιση σε όλους τους χώρους του δικαστηρίου από τους δικαστικούς υπαλλήλους να τηρούνται οι αποστάσεις.

6. Υπό την καθοδήγηση των επιμελητών του Δικαστηρίου στις αίθουσες των ακροατηρίων και των υπερώων δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε πάνω από 10-15 άτομα. Έξω από το ακροατήριο θα τηρούνται υποχρεωτικά οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

7. Οι Ολομέλειες του Αρείου Πάγου θα γίνονται πλέον στην αίθουσα της Ολομέλειας και στο υπερώο με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

8. Τα Συμβούλια θα γίνονται στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Αρείου Πάγου και θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας (μάσκες, τήρηση αποστάσεων κ.λ.π) και θα είναι δυνατή εξ αποστάσεως συμμετοχή με διαδικτυακή σύνδεση.

9. Την υποχρεωτική διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test ή rapid test ή PSR) για όλους τους εργαζόμενους στον Άρειο Πάνο, τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, η οποία θα ελέγχεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. ττρωτ. 896 και 900/21-4-2021 ανακοινώσει ς μας και τη δυνητική διενέργεια νια τους δικηγόρους .

Τα ανωτέρω μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.Πηγή : www.areiospagos.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020