Άρειος Πάγος: Ανακοίνωση για τη Λειτουργία του έως 29 Μαρτίου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19-3-2021 (ΦΕΚ 1076/20-3-2021 τ.Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00′ έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00′, η λειτουργία του δικαστηρίου και της γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 416/11-2-2021 ανακοίνωσή μας, χωρίς διαφοροποίηση.Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό Covid-19, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου, όπως αυτή ορίζεται και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2876/9-11-2021 μας, που έχει τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Α.Π. και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.areiospagos.gr.

Πηγή: areiospagos.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020