Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Επιβολή προστίμου για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

Περίληψη
 

Η Αρχή επέβαλε, με βάση τα άρθρα 21 του ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 και 4 του ν. 3471/2006, πρόστιμο 3.000 ευρώ σε υποψήφιο πολιτικό πρόσωπο για παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 αναφορικά με μη νόμιμη πραγματοποίηση πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη ότι δεν δόθηκε δυνατότητα άσκησης εναντίωσης και υπήρχε μόνο μία καταγγελία κατά του υπευθύνου επεξεργασίας.

Απόφαση

Πηγή: dpa.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020