ΑΠΔΠΧ: Ανακοίνωση σχετικά με καταγγελίες για τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την προώθηση χρηματιστηριακών προϊόντων

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  έχει λάβει πλήθος καταγγελιών που αφορούν σε τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την προώθηση χρηματιστηριακών προϊόντων, συνήθως μέσω διαδικτυακών συναλλαγών.

Από τη διερεύνηση των καταγγελιών αυτών προκύπτει ότι οι καλούντες χρησιμοποιούν τεχνική «caller id spoofing», δηλαδή αλλάζουν την ταυτότητα του καλούντος αριθμού σε μη πραγματικό αριθμό με σκοπό την εξαπάτηση των καλούμενων. Επομένως, από τα στοιχεία αναγνώρισης κλήσης, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιούνται οι τηλεφωνικές αυτές κλήσεις.

Κατά συνέπεια, καταγγελίες με παρόμοιο περιεχόμενο οι οποίες υποβάλλονται στην Αρχή δεν είναι  δυνατόν να εξεταστούν περαιτέρω, εκτός αν συνοδεύονται από στοιχεία για τον προσδιορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Στις περιπτώσεις υποβολής σχετικών καταγγελιών, η Αρχή επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ώστε, σε περίπτωση που εξακριβωθούν τα στοιχεία των υπευθύνων επεξεργασίας, να ασκήσει τις κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 αρμοδιότητές της.

Η Αρχή ενημερώνει τους πολίτες ότι θα πρέπει να αγνοούν παντελώς αυτές τις κλήσεις και να μην εμπιστεύονται όσους υπόσχονται επενδύσεις με εύκολο κέρδος, παρά μόνο μετά από έγκυρη χρηματοοικονομική συμβουλή.

Πληροφορίες σχετικά με απάτες αυτού του είδους και συμβουλές προς τους πολίτες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος https://cyberalert.gr/start/cyberscams/.

Πηγή: dpa.gr

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020