ΑΠ 905/2020: Νέα απόφαση για την ερμηνεία του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου

Ενδιαφέρουσα απόφαση του Αρείου Πάγου αναφορικά με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου έκρινε πως ο κατηγορούμενος δεν φέρει το βάρος απόδειξης της ανυπαρξίας παραβατικής συμπεριφοράς του, κατά το παρελθόν.

Έκρινε δε πως η ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου κατ’ αρχήν αποδεικνύει τη σύννομη ζωή του κατηγορουμένου, ενώ γενικές και αόριστες αναφορές περί σεβασμού των εννόμων αγαθών δεν δικαιολογούν την απόρριψη του ισχυρισμού.

Αναλυτικότερα η Απόφασ

Στην προκείμενη περίπτωση, το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί αναγνώρισης της συνδρομής στο πρόσωπο της κατηγορουμένης Ε. Μ. του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ.2 α’ΠΚ με την εξής αιτιολογία: ” …δεν αποδείχθηκε ότι η κατηγορούμενη έζησε μέχρι τη διάπραξη της ως άνω αξιόποινης πράξης, σύμφωνα με τις επιταγές της έννομης τάξης σεβόμενη τα έννομα αγαθά, καθόσον δεν αρκεί για την αναγνώριση της συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου σύννομου βίου του άρθρου 84 παρ. 2 α’ ΠΚ, το λευκό της ποινικό μητρώο ή η απουσία άλλης επίμεμπτης δραστηριότητας της.

Τούτο δε διότι ο “σύννομος” βίος δεν ταυτίζεται με το λευκό ποινικό μητρώο, αλλά με τον πραγματικό σεβασμό των έννομων αγαθών στην καθημερινή ζωή. Επομένως, δεν συντρέχει τέτοια ελαφρυντική περίσταση στο πρόσωπο της και ο σχετικός ισχυρισμός που πρόβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης πρέπει να απορριφθεί.”

Με αυτά που δέχθηκε το Δικαστήριο, δεν διέλαβε στην απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψη του ως άνω ισχυρισμού. Ειδικότερα, εφόσον δέχεται την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου, γεγονός που κατ’ αρχήν αποδεικνύει σύννομη ζωή της κατηγορουμένης, απορρίπτει τον προαναφερόμενο ισχυρισμό, χωρίς να διαλαμβάνει καμία θετική παραδοχή για τη ύπαρξη συγκεκριμένης παραβατικής συμπεριφοράς που να καθιστά μη σύννομη τη ζωή της, και μολονότι, κατά το άρθρο 178 παρ.2 ΚΠΔ, στα πλαίσια της ποινικής δίκης ο κατηγορούμενος δεν έχει το βάρος απόδειξης της ανυπαρξίας παραβατικής συμπεριφοράς μη προκύπτουσας μάλιστα από το ποινικό μητρώο. Δεν αρκούν βεβαίως όσα αορίστως και εντελώς γενικά αναφέρονται στην απόφαση περί σεβασμού των έννομων αγαθών στην καθημερινή ζωή. Συνεπώς, είναι βάσιμος ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ’ ΚΠΔ σχετικός λόγος αναίρεσης.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στο areiospagos.gr

 

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020