Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Αθηνών για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και τις εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου

Με συμπληρωματική ανακοίνωση του το Πρωτοδικείο Αθηνών επισημαίνει :

  1. Επισημαίνεται ότι λόγω της διάταξης του άρθρου 5α βε της ΚΥΑ 4899/6-11-2020, κατά το χρονικό διάστημα 7-11-2020 μέχρι και 30-11-2020, εκ των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας, εκφωνούνται μόνο οι υποθέσεις που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση. 
  2. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου εκδικάζονται με τις εξής επισημάνσεις)

α) Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 εδ. α ΚΠολΔ ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση, θεωρείται ότι εμπεριέχει και την έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα διάταξης άρθρου 5α βγ της ΚΥΑ 4899/6-11-2020.

β) Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί μονομερής δήλωση κατ ‘ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ , η υπόθεση εισάγεται προς εκφώνηση, με δεδομένο ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αντιδίκου δύναται να παρασταθεί με φυσική παρουσία κατά την εκφώνηση. 

Για όλα τα, εγκαίρως,  υποβαλλόμενα αιτήματα τω εν λόγω υποθέσεων είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης, αποφαίνεται ο/η Δικαστής της έδρας.

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020