Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων

Με βάση την υπ’ αριθμ. 10/7.5.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων της έδρας του Εφετείου Αθηνών συνεδρίασε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Οι προφορικές εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων θα λάβουν χώρα κατά τα χρονικά διαστήματα 28-29-30/5/2021 στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών και 5-6/6/2021 στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η εξέταση του κάθε υποψηφίου και στα πέντε προβλεπόμενα μαθήματα θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται μόνο κατά το ένα από τα δύο αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Η κατανομή των υποψηφίων στις παραπάνω περιόδους θα γίνει με βάση τον αριθμό μητρώου και θα ανακοινωθεί με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών για συμμετοχή, ήτοι την 18/5/2021, και μετά από τη συνεδρίασης της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία και θα αποφασίσει για το παραδεκτό των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, καλούνται να έχουν προβεί σε έλεγχο self-test την Πέμπτη 27/5/2021 για όσους εξετασθούν στις 28-29-30/5/2021 και την Παρασκευή 4/6/2021 για όσους εξετασθούν στις 5-6/6/2021 και να παραδώσουν το έντυπο της δήλωσης αποτελέσματος (επισυνάπτεται), όταν τους ζητηθεί, άλλως να προσκομίσoυν ηλεκτρονικά ή να εγχειρίσουν στην Οργανωτική Επιτροπή σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι έχει υποβληθεί σε αυτό με αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα πιστώσει στους λογαριασμούς όλων των υποψηφίων το αντίτιμο του self test, σε περίπτωση που δεν θα διατίθεται από τα φαρμακεία δωρεάν με τον ΑΜΚΑ τους.

Τις ημέρες της εξέτασής τους υποχρεούνται να φορούν μάσκα προστασίας και να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα λάβει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας ενάντια στον Covid-19.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου

Σύμβουλος-Ταμίας ΔΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Κάπος

Ζώης Σταυρόπουλος 

Σύμβουλοι ΔΣΑ

Πηγή:dsa.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020