1. Ζήση Χριστίνα, Δικηγόρος Αθηνών

Η προβληματική κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας καθίσταται εμφανής ήδη από την περίοδο της δικηγορικής άσκησης.  Η υποχρεωτική δεκαοκτάμηνη πρακτική άσκηση, που προηγείται της συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος, αποτελεί ένα ικανό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο υποψήφιος δικηγόρος μπορεί να μάθει, να εξοικειωθεί με το αντικείμενο και να αποκτήσει προβληματισμούς σχετικούς με ζητήματα του επαγγέλματός μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι ασκούμενοι δικηγόροι είναι σε όλους μας γνωστά. Τα ωράρια είναι εξαντλητικά, οι αποδοχές εξαιρετικά χαμηλές, ιδίως, εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, ενώ, πολλές φορές, ελλείπει η απαραίτητη ενασχόληση με ουσιαστικές εργασίες όπως η σύνταξη και επεξεργασία δικογράφων, καθώς και η ανάπτυξη νομικής επιχειρηματολογίας υπό τη συμβουλευτική καθοδήγηση των συναδέλφων που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία. Δεδομένων, δε, των συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξ αιτίας της πανδημίας, η προβλεπόμενη δεκαοχτάμηνη άσκηση έχει εκ των πραγμάτων παραταθεί λόγω της αναβολής διενέργειας του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα η ως άνω προβληματική κατάσταση να παραμένει.

Δύσκολη είναι η επαγγελματική καθημερινότητα και για τους νέους δικηγόρους, οι οποίοι με όνειρα και ελπίδες κάνουν ένα νέο ξεκίνημα χωρίς, ωστόσο, τις επιδιωκόμενες προοπτικές εξέλιξης. Η ανάγκη στήριξής τους με κάθε τρόπο τόσο από την πολιτεία όσο και από τους δικηγορικούς συλλόγους καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων, μεταξύ των καθηκόντων των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους, είναι «η μέριμνα περί της εν γένει αξιοπρεπείας των Δικηγόρων και της απονομής παρά πάσης αρχής του προς αυτούς οφειλομένου σεβασμού, κατά την ενάσκησιν του λειτουργήματος αυτών». Λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω πρόβλεψης, ο φορέας προάσπισης των δικαιωμάτων μας πρέπει να καταδεικνύει καθημερινά και με κάθε τρόπο τα προβλήματα και τα αιτήματα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

 

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020