Σημαντικά και επίκαιρα φορολογικά, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα δικηγόρων

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού  Α’τάξης ,  συνιδρυτού της KnK Accounting

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο 2ο τεύχος του magazinο Με Το Δικηγόρο, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.

  • Από 1/1/2020, σταδιακά λόγω του σοβαρού του όλου εγχειρήματος, θα έχουμε την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα ισχυρό βήμα ψηφιοποίησης της Φορολογικής Διοίκησης, και σκοπός είναι η σταδιακή εκπλήρωση, μέσα από αυτή την νέα πλατφόρμα, όλων των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Πριν την πλήρη εφαρμογή, για την οποία διατυπώνονται και κάποιες σοβαρές επιφυλάξεις λόγου της συντονισμένης δουλειάς που απαιτείται από τους εμπλεκόμενους φορείς, εκκρεμεί η διαδικασία εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπως προβλέπεται από τα Ε.Λ.Π.
  • Κατά την καθημερινή λειτουργία του δικηγορικού γραφείου, συγκέντρωσης και καταχώρησης των λειτουργικών εξόδων , υπάρχουν δαπάνες στις οποίες δεν παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί. Συγκεκριμένα αφορά η διάταξη δαπάνες δεξιώσεων, ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης των εκπροσώπων αλλά και των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς επίσης και των τιμολογίων που αφορά το leasing-εκμίσθωση των επιβατικών αυτοκινήτων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο ΦΠΑ εισροών ενσωματώνεται στο συνολικό κόστος της δαπάνης.
  • Πάντα επίκαιρο ζήτημα είναι και ο χρόνος έκδοσης των παραστατικών των δικηγόρων. Στην περίπτωση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών το παραστατικό θα πρέπει να εκδοθεί με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. Στην περίπτωση των τιμολογίων για παροχή υπηρεσιών ο χρόνος έκδοσης είναι το αργότερο μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. Να σημειώσουμε ότι όταν πελάτης είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παροχή των υπηρεσιών.
  • Οδεύουμε προς ένα νέο σύστημα συγκέντρωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Αναζητείται η απλότητα της απόδοσης και η εκλογίκευση της συνολικής ασφαλιστικής επιβάρυνσης. Τα θέματα τελικής εκκαθάρισης αλλά και παράλληλης ασφάλισης, καθώς επίσης και το δαιδαλώδες σύστημα καταβολής των εισφορών με βάση το καθαρό εισόδημα το οποίο όμως προσαυξάνεται με τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές του προηγουμένου έτους, αντί αυτές να αφαιρούνται όπως συμβαίνει στην φορολογία εισοδήματος , κατέστησε το σύστημα συγκέντρωσης των εισφορών αναποτελεσματικό. Βασικά σημεία που αφορούν την απόδοση των εισφορών θα πρέπει να διατηρηθούν , όπως  για παράδειγμα η μηνιαία καταβολή των εισφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ, καθώς επίσης και ο συμψηφισμός των γραμματίων προκαταβολής εισφορών των δικηγόρων. Το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις εξαγγελίες των αρμοδίων φαίνεται ότι δεν θα στηρίζεται ούτε στα έτη ασφάλισης ούτε στο δηλωθέν εισόδημα αλλά σε επίπεδα-κλάσεις εισφορών με στόχο να γίνει πιο ευέλικτο και απλό προς τον ασφαλισμένο-μη μισθωτό. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι βασική επιδίωξη  του νέου συστήματος θα πρέπει να είναι και η πρόβλεψη της απόδοσης προς τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς των εισφορών που έχουν καταβληθεί, ώστε να δίνεται και το κίνητρο της ελεύθερης επιλογής του ασφαλιστικού επιπέδου- κλάσης.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020